Met dit certificaat is Turenhout bevoegd om de mortgage lending value (MLV) van vastgoedobjecten te bepalen voor Duitse banken.

De MLV is een duurzame waarde die geldt voor de hele duur van de lening en is niet onderhevig aan tijdelijke waardeschommelingen of speculaties. Om de MLV te bepalen, worden specifieke waarderingsmethoden toegepast. Duitse banken die hypothecaire financiering aanbieden voor de aankoop van Nederlands vastgoed, hebben moeite om betrouwbare Nederlandse MLV-taxaties te krijgen. Er zijn weinig taxateurs bekend met zowel de lokale vastgoedmarkt als de regelgeving van Duitse Pfandbrief banken.
  
Met de certificering van Turenhout heeft Colliers International nu twee taxateurs in dienst die bevoegd zijn om deze waarde af te geven. Daarnaast is Turenhout gespecialiseerd in hoteltaxaties, waardoor hij met dit certificaat een unieke specialisatie kan bieden aan Duitse banken die financieringen voor hotelvastgoed verstrekken.