De locatie Wassenaarseweg 220 te Den Haag is gelegen tussen de Van Alkemadelaan in Den Haag Benoordenhout en het Park Clingendael in Wassenaar en omvat verschillende kantoorgebouwen en een groot parkeerterrein. Het terrein is ca. 4 hectare groot en de ANWB heeft inmiddels een stedenbouwkundige visie laten uitvoeren die input kan leveren voor een vernieuwende of andere invulling van deze locatie, in het bijzonder voor een woningprogramma. Een geheel andere invulling is echter ook mogelijk en wordt niet uitgesloten. Het toekomstige gebruik, de manier waarop dit vorm krijgt en de rol welke de ANWB daarin speelt, hangt mede af van de reacties vanuit de markt.
 
Colliers International Corporate Solutions treedt namens de ANWB op om haar te begeleiden bij dit strategische huisvestingsvraagstuk. Partijen die geïnteresseerd zijn om de locatie te verwerven kunnen zich opgeven om het informatiememorandum m.b.t. de Wassenaarseweg 220 te ontvangen.

U kunt uw interesse tot uiterlijk 24 juni kenbaar maken bij:

De heer mr. V.J. Ollefers
T:  010 412 00 35
M: 06 250 63 588
vincent.ollefers@colliers.com

De heer D. Menkveld
T:  010 412 00 35
M: 06 109 35 644
david.menkveld@colliers.com