Vanuit de winkelmarkt zijn er vooral zorgen over de gevolgen van het wegvallen van V&D, waaronder de negatieve invloed op de attractiviteit van de winkelgebieden waar V&D was gevestigd. Dit zal leiden tot andere verhoudingen tussen winkelgebieden, maar ook binnen centra zelf. Voor Colliers reden om deze gevolgen nader te duiden, zowel voor de markt als geheel, als voor het toekomstperspectief van de afzonderlijke panden.

De winkelmarkt wordt in hoge mate gekenmerkt door dynamiek en ondernemerschap waarbij vernieuwing en adaptatie het antwoord is voor iedere ondernemer die onderscheidend wil zijn en blijven. V&D deed verschillende pogingen om te vernieuwen, maar slaagde er niet meer in om de trendsetter te worden die het ooit was. 

Het verlies van V&D is spijtig, maar biedt juist ook weer kansen. Vastgoedeigenaren zijn aan zet om de panden te herpositioneren en gereed te maken voor een nieuwe toekomst. Het potentieel van de individuele panden loopt sterk uiteen door een hoge mate van diversiteit, waardoor oplossingen voor de panden sterk variëren.

In de zoektocht naar een aantrekkelijke invulling van de panden is het daarom van belang om te denken vanuit een aantal hoofdscenario’s. Colliers International Research presenteert scenario’s die beschrijven hoe de leegstand van de V&D-panden het beste kan worden bestreden. Vervolgens wordt er ook nader ingezoomd op welk(e) scenario(‘s) bij welke panden de voorkeur heeft. 

U kunt het onderzoeksrapport over de gevolgen van het faillissement van V&D voor het Nederlandse winkellandschap hier downloaden.