Het aanbod van kantoorruimte steeg ten opzichte van eind 2014 met 2% tot 7,3 miljoen m². Het aanbod neemt toe doordat veel bedrijven grote kantoren inruilen voor kleinere, door reorganisaties en nieuwere vormen van werken. Omdat het aanbod na jaren weer stijgt, wordt de markt gedwongen zich meer te focussen op het terugdringen van het aanbod. Ook gezien de verborgen leegstand die nog boven de markt hangt. Herbestemming en verminderde nieuwbouw zouden voor dalend aanbodvolume moeten zorgen, maar dit blijkt nog onvoldoende om het toenemende aanbod structureel te verlagen.
 
Voor de rest van 2015 wordt er geen grote verandering verwacht op de kantorenmarkt. Er blijft voornamelijk sprake van een vervangingsvraag met uitzondering van snelgroeiende bedrijven zoals in de technologiesector, met name in de steden Amsterdam en Eindhoven. 

Download hier het volledige rapport