De WWFT geldt ook voor Colliers International Nederland en verplicht ons voorafgaand aan de start van onze dienstverlening een cliëntenonderzoek uit te voeren. Verder zijn we verplicht onze cliënten te identificeren en te verifiëren. De WWFT geldt alleen bij diensten die direct of indirect met de aan- en verkoop van onroerende zaken te maken hebben. Als wij vermoeden dat er mogelijke sprake is van witwassen of terrorismefinanciering dan zijn wij verplicht deze 'ongebruikelijke transactie' te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).