Integriteit, respect, professionaliteit en verantwoordelijkheid zijn de hoekstenen van onze Code of Ethics and Business Conduct. De code verduidelijkt ons streven naar hoge professionele normen en geeft onze medewerkers duidelijke richtlijnen over ethische kwesties en hoe we onze professionele waarden hoog houden.

We hanteren een helder "zero tolerance" beleid op het gebied van omkoping, witwassen en corruptie. Dit beleid maakt deel uit van onze aanpak op het gebied van risicobeheer door middel van ons Corporate Governance programma.