Het is de ambitie van Colliers om niet alleen aan de wetgeving te voldoen maar een weerspiegeling te zijn van de maatschappelijke normen en waarden. Sinds vele jaren beschikken we over organisatiebrede certificeringen op het gebied van ethiek, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.