Onze code of Ethics & Conduct is een uitwerking van onze waarden. De code geeft weer hoe wij in onze dagelijkse dienstverlening handelen. Het is gericht op ethisch en integer handelen, het voorkomen van belangenverstrengeling en transparantie. Alle medewerkers hebben deze code ondertekend.

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Tegelijkertijd is ons beleid erop gericht om verdenkingen van onjuist handelen actief te melden. Het toezicht hierop vindt plaats door de Compliance Officer.

Voor onze medewerkers is een klokkenluidersregeling ingericht waar anoniem klachten of vermoedens van niet integer handelen kunnen worden gemeld. De opvolging hiervan gebeurt door een onafhankelijk en objectieve externe partij.

Colliers International streeft naar het bieden van de beste oplossing voor onze opdrachtgevers. Als u ontevreden bent over onze dienstverlening dan wordt dit in overeenstemming met onze klachtenprocedure behandeld. Deze voldoet aan de eisen van de Royal Institution of Chartered Surveyors. De Compliance Officer houdt toezicht op een juiste afwikkeling van de klacht.