Workplace Strategy is het dynamisch afstemmen van de fysieke werkomgeving en de medewerkers met de aktiviteit,
de visie, strategie en de werkpatronen van een organisatie met als doel:

  • verbetering van performance
  • verhoging van het welzijn van het personeel
  • optimalisering van kosten

en dit in lijn met de waarden en cultuur van de organisatie.

Hoe kan de werkomgeving bijdragen tot het realiseren van de strategische doelen van een organisatie?