"/>
Verdivurdering og Analyse Valuations

Verdivurdering og Analyse

Colliers International har i tillegg til øvrige meglertjenester en avdeling som utfører leie- og verdivurdering av næringseiendom, bolig- og næringsprosjekter og tomtevurderinger. I tillegg til dette har vi en egen analyse avdeling bestående av to personer som fokuserer primært på markedene innenfor kontorer, retail, logistikk og bygårderbestående og som til enhver tid er oppdatert på det seneste innenfor eiendomsmarkedet.

Vårt fokus

Våre verdivurderere har i en årrekke gjennomført verdivurderinger for både norske og utenlandske aktører.

Vi utfører verdivurderinger innenfor kategoriene kontor, handel, lager og logistikk, industri, hotell, bolig (leiegårder), samt utviklingsprosjekter og tomtevurderinger. Verdivurderingene utføres i de fleste tilfeller som en kontantstrømanalyse supplert med en rapport som beskriver markedet og alle underliggende forutsetninger for verdivurderingen. Utviklingsprosjekter og tomtevurderinger vurderes hovedsakelig som en kontantstrømsanalyse, som avstemmes mot andre vurderingsmetoder som benyttes i markedet så som byggherremargin og deling av profitt.

Verdivurdering er nødvendig ved kjøp/due diligence, salg, refinansiering, fusjon/fisjon, budsjettering, fastsettelse av verdijustert egenkapital, arv/gave, rettstvist og status portefølje.

Kjennskap til markedet

Markedskunnskap er viktig i verdivurderingssammenheng og for analysearbeid. Vi har derfor et team som arbeider heltid med å oppdatere markedsinformasjon som er relevant for en analyse- og verdivurdering. I tillegg til verdivurdererens kompetanse og markedskunnskap, benyttes hvis nødvendig, også råd og informasjon fra kolleger som er i dette markedet og har utleie og transaksjon som arbeidsfelt.

Vi kan tilby følgende rapporter:

 • Verdivurdering - markedsverdi av alle typer bygg og eiendom
 • Kontantstrømanalyse - verdi som ledig
 • Kontantstrømanalyse - verdi iht markedsleie
 • Verdi festetomt, festeavgift
 • Tomteverdi
 • Prosjektkalkyle

     
 • Leievurdering
 • Yieldvurdering
 • Områdeanalyser
 • Logistikk rapporter
 • Retail rapporter
 • Markedsrapporter

Møt våre eksperter


Norge
Wergelandsveien 7 N-0167 Oslo | Tel: +47 22 06 62 80