Colliers International representerer og bistår flere enkeltaktører og kjeder på bespisning med kjedeutvikling og etablering på landsdekkende basis. Etablering på riktig sted er nøkkelen til suksess.

Vi bistår også som diskusjonspartner og rådgiver i utviklingen og utarbeidelsen av en etableringsstrategi og/ eller utrullingsplan. Dette er et viktig verktøy i vårt videre arbeid med søk etter egnede og riktige lokasjoner.

Vår Retail avdeling innen Food & Beverage har meget god innsikt og forståelse for hva som er viktig i en slik etablering. Alt fra beliggenhet i forhold til målgruppe, teknisk infrastruktur i lokalet og lover og regler i forbindelse med etableringer av bespisningssteder.

Vi representerer og bistår våre kunder gjennom hele forhandlingsprosessen frem til signering av ferdigforhandlet leieavtale. Av andre eiendomsrelaterte oppgaver tilbyr vi bistand i forbindelse med reforhandlinger av eksisterende leieavtaler, forlengelse av leieforhold osv.

Vi hører gjerne fra deg enten du ønsker en generell prat om vårt tjenestetilbud, eller om du har konkrete prosjekter du ønsker å diskutere.