Vi representerer og bistår flere detaljhandelskjeder med kjedeutvikling og butikketablering på landsdekkende basis. Butikketablering er for de fleste kjeder nøkkelen til suksess. Vi deltar også som diskusjonspartner og rådgiver i utviklingen og utarbeidelsen av en etableringsstrategi og/ eller utrullingsplan. Dette er et viktig verktøy i vårt videre arbeid med søk etter egnede og riktige lokasjoner.

Vi representerer og bistår våre kunder gjennom hele forhandlingsprosessen frem til signering av ferdigforhandlet leieavtale. Av andre eiendomsrelaterte oppgaver tilbyr vi  bistand i forbindelse med reforhandlinger av eksisterende leieavtaler, forlengelse av leieforhold, avhending av butikker og leieforhold samt re-lokalisering av eksisterende butikker.

Vi hører gjerne fra deg enten du ønsker en generell prat om vårt tjenestetilbud eller om du har konkrete prosjekter du ønsker å diskutere.