"/>
Prosjektfinansiering Transactions

Prosjektfinansiering

Colliers International Corporate AS (org. nr. 993 146 978) er en aktiv og raskt voksende virksomhet innenfor tilrettelegging av norske næringseiendommer. Selskapets hovedvirksomhet er konsentrert om identifikasjon, strukturering og finansiering av eiendommer med langsiktige og sikre kontanstrømmer i områder av landet med innflytting og økonomisk vekst. Selskapet formidler kundeordrer i eiendomsselskaper og syndikater, tilrettelegger og plasserer eiendomsobligasjoner, konvertible obligasjoner og bistår ved egenkapitalemisjoner. I tillegg påtar selskapet seg rådgivningsoppdrag innenfor områdene som nevnt under Nr. 3.Colliers International Corporate AS er innehar tillatelse fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd:

Nr. 1     

Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2.

 

Nr. 6     

Plassering av offentlige tilbud som nevnt i kapittel 7 og plassering av emisjoner.

 

I tillegg har selskapet tillatelse til å yte følgende tilknyttede tjenester, jf. Verdipapirhandelloven § 2-1 andre ledd:

 

Nr. 3     

Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak.

 

Nr. 6     

Tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti.

 

I henhold til Verdipapirforskriftens krav blir det foretatt automatisk lydopptak av alle ansattes telefonsamtaler til og fra numrene angitt på denne siden.


Norge
Wergelandsveien 7 N-0167 Oslo | Tel: +47 22 06 62 80