I transaksjonssammenheng har vi erfaring med både å ha salgs- og kjøpsmandat. Vi bistår eiere ved å tilrettelegge hele salgsprosessen samt gjennomføring av kontrakt / oppgjør. Innen kjøpsrådgivning har det primært vært utenlandske klienter som har benyttet våre tjenester. Disse har gjennom en 10 års periode har vært aktive i logistikksegmentet i Norge.