Gjennom vårt nettverk har vi løpende kontakt med investorer som er aktive i dette segmentet, og følger det som skjer av transaksjoner. Dette markedet har hatt en betydelig utvikling, og flere finansielle investorer ser nå muligheter i dette segmentet. Dette har medført økt etterspørsel av gode produkter innenfor denne typen eiendom.