God økonomisk forvaltning av en eiendom sikrer eier god oversikt og et godt grunnlag for å fatte riktige beslutninger om drift og utvikling av eiendommen. Økonomisk forvaltning innebærer blant annet:

 • Utarbeide forslag til budsjetter i samarbeid med eier
 • Rapportere kvartalsvis mot budsjett siste periode og akkumulert
 • Utfakturering av leie (herunder omsetningsleie), felleskostnader og markedsføringsbidrag
 • Avregne fellesutgifter og markedsføringskostnader
 • Delta på generalforsamling/eiermøte med føring av protokoll
 • Arkivansvar, herunder ansvar for styre- og generalforsamlingsprotokoller
 • Regnskapsførsel etter gjeldende lover, forskrifter og regler for god regnskapsskikk
 • Registrere og godkjenne mottatte fakturaer/bilag
 • Attestere for vare- og tjenestemottak
 • Kontrollere beløp, kontrollregne, kontrollere mot eventuell kontrakt
 • Godkjenne nettbanksoverføringer
 • Kontere og bokføre bilag
 • Avslutte selskapenes regnskap, inkl. årsoppgjør
 • Utarbeide selvangivelse
 • Avstemme leverandør- og kundereskontro pr. måned
 • Kontrollere regnskap mot budsjett hvert kvartal