Elementer som normalt er vesentlige i en slik prosess, er:

 • Bud/aksept: her legges grunnlaget for en god prosess.
  • Colliers kan bistå med å vurdere nødvendige forbehold, målselskapets balanse og skatteposisjoner, og bidra til at de sentrale forutsetninger for salget/investeringen ivaretas fra begynnelsen av.
 • Due diligence: viktig med en tids- og kostnadseffektiv prosess.
  • Colliers kan bistå selger med å forberede grunnlaget for kjøpers due diligence slik at kjøpers undersøkelser går så problemfritt som mulig.
  • Colliers kan bidra til at kjøpers undersøkelser i størst mulig grad "spisses", slik at fokus holdes på det som er sentralt.
 • Strukturering:
  • hvordan kjøper skal strukturere sin investering, eller hvordan selger skal strukturere sitt salg har ofte stor økonomisk betydning.
 • Lånefinansiering:
  • Colliers har god kontakt med norske banker og kan bistå kjøper med vurdering og etablering av lånefinansiering som er nødvendig for investeringen.
 • Avtaleforhandlinger og -utarbeidelse:
  • Colliers kan bistå i forhandlinger og med utarbeidelse av avtaler slik at partenes forutsetninger nedfelles i de endelige dokumenter.
 • Overtakelse/closing:  
  • Colliers kan bistå i forbindelse med gjennomføring av oppgjøret mellom partene.

Vår erfaring er at både selgere og kjøpere har meget god nytte av å knytte til seg en rådgiver som koordinerer/styrer gjennomføringsprosessen med kommersielle og eiendomsfaglige øyne.

Colliers International AS har lang og bred erfaring i å styre og kjøre prosessledelse for gjennomføring av eiendomstransaksjoner, både for selgere og kjøpere. Blant våre referanseprosjekter der Colliers har fungert som transaction manager, er:

 • Transaksjonsstyring for kjøp av Helsfyr Panorama – aksjekjøp – eiendomsverdi MNOK 550.
 • Transaksjonsstyring for kjøp av Bogstadveien 1 – aksjekjøp – eiendomsverdi MNOK 135.
 • Transaksjonsstyring for salg av Rosenbergveien 15 – forwardsalg, aksjer – eiendomsverdi MNOK 250.

Transaction management inngår normalt i Colliers International AS' oppdrag som megler for selger og som kjøpsrådgiver for eiendomsinvestorer.