Mød vores eksperter

Klaus Holmstoel

Commercial Real Estate Advisor, Senior

Den Hvide Facet 1, 1st floor
7100 Vejle
Denmark

klaus.holmstoel@colliers.com

 Kontor: +45 58 58 36 50

 Mobil: +45 20 45 30 58

vCard

DK: Jeg blev ansat den 1. juni 1991 og har således mere end 20 års erfaring i erhvervsmæglerbranchen. Mine kompetencer er brede, idet jeg har et solidt og indgående kendskab til stort set alle former for erhvervs- og investeringsejendomme. Endvidere har jeg speciale inden for vurderingsopgaver samt syn- og skøn og er RICS-certificeret. Jeg er oprindelig bankuddannet i Danske Bank og har tillige været i forsikrings- og boligmæglerbranchen.

UK: I have been employed since 1 June 1991, and consequently I have more than 20 years of experience in the commercial real estate industry. I possess a wide range of skills, as I have a sound and thorough knowledge of virtually all forms of commercial and investment properties. Furthermore, I am specialised in valuation tasks and expert inspections and valuations, and I am RICS certified. I was originally trained at Danske Bank and have been working in the insurance and property brokerage industries.

Resultater

DK: Rådgiver og sparringspartner for Vejle Kommune ifm. udbudsprocesser af Kommunens ejendomme, herunder forberedelse, udarbejdelse og gennemførelse af udbudsprocessen.
Rådgiver og sparringspartner for Lillebælt Gruppen A/S gennem mere end 20 år, herunder talrige handler, bl.a  køb og salg af DSB/Danish Crown-grundene i Odense C, hvor Butikscentret VIVA på ca. 42.000 kvm. er under projektering af Steen & Strøm A/S.
 
UK: Adviser and sparring partner to the Municipality of Vejle in the tendering processes of municipal properties, including the preparation, formulation and completion of the tendering process.
Adviser and sparring partner to Lillebælt Gruppen A/S for more than 20 years, including numerous transactions, in particular the purchase and sale of the DSB/Danish Crown sites in Odense, where the shopping centre VIVA of approx. 42,000 sqm is being planned by Steen & Strøm A/S.

Ekspertise

Valuation and Advisory Services, Brokerage: Landlord Representation, Development Consulting

Kunder

Lillebælt Gruppen A/S, Vejle Kommune, LEGO A/S, Handelsbanken A/S

Uddannelse

DK: Uddannet statsautoriseret ejendomsmægler i 1990, valuar i 1992 og RICS i 2003

UK: Certified Real Estate Agent in 1990, Valuer in 1992 and RICS in 2003

Udtalelser

 

Partnere og medlemskaber

MDE, MRICS

55,70587500 9,54096900

 Kontakt Klaus