ისტორიულად, შეფასების სერვისებს არასდროს არ ჰქონია ისეთი მნიშვნელოვანი როლი ბიზნეს გარემოში, როგორც დღეს. უძრავი ქონების ღირებულების ზუსტი და დასაბუთებული შეფასება განსაზღვრავს რამდენად მიღწევადი ან წარუმატებელი შეიძლება იყოს კონკრეტული მიზანი - სესხის დამტკიცება, ქონების გაყიდვა, საუკეთესო აქტივის შერჩევა.

ხარისხი უმთავრესია


ქონების საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა პირველი ნაბიჯია ნებისმიერი საინვესტიციო თუ ქონების გაყიდვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებისას. შესაბამისად, Colliers International-ი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შეფასების სერვისებს და მიიჩნევს, რომ ყოველთვის უმაღლეს სტანდარტებზე უნდა შესრულდეს აღნიშნული სერვისი.

რატომ უნდა ითანამშრომლოთ ჩვენთან?


ქონების შეფასება ჩვენი საქმეა!

ჩვენი ძირითადი შეთავაზება