რატომ უნდა ითანამშრომლოთ ჩვენთან?


ჩვენ ვართ ინოვატორები

ჩვენ იდეებს რეალობად ვაქცევთ და დეველოპმენტის პროცესი ჩანასახიდან სრულყოფილებამდე მიგვყავს. ჩვენი გუნდი მზად არის დეველოპერული პროექტის მსვლელობისას კლიენტს ყოველმხრივი დახმარება გაუწიოს.

ჩვენ ვახდენთ ინტეგრირებას

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ კოორდინირებულ მიდგომას მთლიანი დეველოპერული პროცესისადმი, რაც სინთეზირდება ეკონომიკურ გათვლებთან, ბიუჯეტირების, დაგეგმარებისა და დიზაინის პროცესთან.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ

ჩვენ სერვისებს ინდივიდულაურად ვარგებთ ცალკეულ პროექტს, რათა მივიღოთ გამორჩეული შედეგები და მოვახდინოთ ღირებულების მაქსიმიზაცია სტრატეგიული პარტნიორებისათვის.

ჩვენი ძირითადი შეთავაზება:


  • ეფექტური გამოყენების კვლევები
  • ფინანსური ანალიზი
  • პროექტის კონცეფციის განსაზღვრა და დიზაინის კოორდინაცია
  • სტრატეგიების პოზიციონირება და განვითარება
  • დეველოპერული პროექტის მართვა
  • პროექტის აუდიტი და ინვესტორების რეპორტები


WHY WITH US?


We Innovate

We transform ideas into reality and orchestrate the development process from inception to completion. DAS and its team of affiliates are available to assist Clients in all aspects of project development.

We Integrate

We provide a completely coordinated approach throughout the entire development process with a synthesized marriage of economics, budgeting, planning, design, and entitlements processing.

We Collaborate

We tailor our services to deliver a project with exceptional results and maximum value through a vertically integrated approach that leverages strategic relationships and partners