Kada tvrtke prebace svoje poslovne modele na više-centralizirane, tada im je potreban partner na koga se mogu osloniti i koji će im pomoći uskladiti nekretnine s poslovnom strategijom.