Colliers International investeeringute nõustamise spetsialistid on pühendunud klientide eesmärkide täitmisele, kas vara ostu- või müügiprotsessis. Ärikinnisvara koplitseeritud olemuse tõttu kaasneb tehingutega tihti aspekte, mis vajavad täiendavat tähelepanu ja lahendamist. Vastavate kogemuste ja teadmiste puudumisel ning vaid elementaarsele müügitegevusele keskendudes ei ole tihti võimalik saavutada seatud eesmärke. Colliers International omab piisavat kogemust erinevate kinnisvarasektorite, turupiirkondade ja investortüüpide osas, tagamaks tehinguprotsessi professionaalse läbiviimise ning seatud eesmärkide saavutamise. Aastate jooksul oleme saavutanud tugeva positsiooni nii omanikettevõtete kui investorite silmis, kuivõrd suudame pakkuda lahendust ka keerulistes olukordades tänu laiapõhjalisele tegevusele ja pädevusele ning personaalsele suhtumisele.

Nõustamisteenuse fundamentaalne tugi on meie tugev ja põhjalik turuanalüüsi võimekus ning samuti ärikinnisvara hindamis- ja nõustamisosakonna teadmistepagas. Colliers’il on võimalus vajadusel küsida nõu oma kolleegidelt teistes riikides, kus turusügavus ja ajalugu on loonud oluliselt laiema ja põhjalikuma kogemuse ja pädevuse baasi.

Koostöös teiste riikide kolleegidega omame võimekust nõustada kliente ka piiriüleste tehingute puhul nii üksikute varadega kui ka portfellidega.

Meie teenused:

  • Vara või selle osade müügikorraldus (kliendi nõustamine vara müügiprotsessis alates strateegia loomisest kuni tehingu sõlmimiseni)
  • Vara või selle osade ostuesindus (investeerimisstreteegia nõustamine, sobilike objektide kaardistamine, ostuprotsessi korraldus, osapoolte vaheliste läbirääkimiste korraldus ja nõustamine)
  • Nõustamine tehinguprotsessi eri etappides (müügi- või investeerimisstrateegia loomine, turuvõimaluste kaardistamine, due diligence protsessi korraldus, osapoolte vaheliste läbirääkimiste korraldus ja nõustamine, varale lisandväärtuse loomine)
  • Kapitali kaasamine