Colliers Internationali nägemusel põhineb usaldusväärne vara hindamine pädevusel, kogemusel ja professionaalsel kommunikatsioonil.

Colliers International hindamismeeskonna eesmärk on pakkuda turu parimat kogemust, teadmisi ja tuge oma klientidele vara hindamisega seotud küsimustes. Peame esmatähtsaks teenuse kvaliteeti, mille tagamiseks pühendame palju aega ja ressursse nii teadmiste kui ka kogemuste täiendamisele. Meie jaoks on oluline klientide rahulolu – kvaliteedis järgi andmata peame tähtsaks hindaja ja kliendi või teenuse lõpptarbija vahelist kommunikatsiooni.

Hindamisteenuse fundamentaalne tugi on meie tugev ja põhjalik turuanalüüsi võimekus ning samuti ärikinnisvara vahendusosakonna igapäevane turutunnetus. Leiame, et vara hindamine ei saa olla pelgalt protseduur,  vaid sisuline ja põhjendatud seiskoht vara väärtuse osas. Meie kogemuse kohaselt ei suuda hindajad tihti pakkuda oma klientidele põhjalikku arusaama turust ja selle trendidest, mistõttu võib ka vara väärtuse hindamine olla kitsendatud vastava kogemuse ja pädevuse puudumise tõttu. Colliers’il on täiendavalt võimalus vajadusel küsida nõu oma kolleegidelt teistes riikides, kus turusügavus ja ajalugu on loonud oluliselt laiema ja põhjalikuma kogemuse ja pädevuse baasi.

Oma igapäevatöös juhinduvad Colliersi hindajad nii kohalikest (Eesti Vara Hindamise standard EVS 875) kui ka rahvusvahelistest standarditest (IVS, RICS Red Book).  Meie hindajad omavad lisaks pikaajalisele kogemusele ka erialast tunnustust kohalikul (kutseline hindaja) ja rahvusvahelisel tasemel (MRICS).

Koostöös teiste riikide kolleegidega omame võimekust teostada ka piiriüleseid hindamisi nii üksikutele varadele kui ka portfellidele.

Colliersi ekspethinnangud on aktsepteeritud kõikide peamiste krediidiasutuste poolt.

Meie teenused:

  • Vara hindamine omaniku sisemiste otsustusprotsesside tarbeks
  • Vara hindamine laenutagatisena
  • Vara hindamine finantsaruandluse tarbeks (aastaaruanded, vahearuanded, vara väärtuse muutused, investorraportid)
  • Vara hindamine tehingute teostamisel (ostu-müük, due diligence protsess, üüriarvamused)
  • Nõustamine vaidlusküsimustes ja kokkuleppemenetlustes (üüriläbirääkimised, ettevõtete jagunemised/ühinemised, kahjude hüvitamine)
  • Parima kasutuse analüüsid (detailplaneeringute algatamine, vara rekonstrueerimine, arendusprotsessid)
  • Teostatavusanalüüsid (arenduskavade analüüs, projektianalüüs)
  • Üürilepingute analüüsid (turuvastavus, kulude analüüs)