Olenemata turul valitsevast olukorrast pakuvad Colliersi eksperdid oma klientidele üksikobjektide või kinnisvaraportfellide strateegilist konsultatsiooni, konsultatsiooni portfellide restruktureerimise ja varade haldamise osas, saavutamaks optimaalseima kasumi ning kuluefektiivsuse. Hästi struktureeritud ja tasakaalustatud varade portfellid on investoreid meelitavad sihtmärgid. Meie konsultandid pakuvad korporatiivseid lahendusi investoritele, kreeditoridele, omanikele ja lõpptarbijatele.

Investeerimisel on oluline teada, millised on objekti positiivsed ja negatiivsed tegurid, ehk millised võimalused ja riskid objektiga seonduvad. Parim viis selleks on kinnisvaraaudit, mille käigus teostatakse laiapõhjaline objektiga seotud aspektide analüüs. Colliers pakub antud kontekstis pikaajalisel ja rahvusvahelisel kogemusel baseeruvat tuge. Vajadusel kaasatakse vastavate valdkondade spetsialiste ka teistest ettevõtetest pakkumaks terviklikku lahendust konkreetse objekti osas.

Samuti pakub Colliers kuluefektiivsete kinnisvara arenduskontseptsioonide väljatöötamist. Meie eesmärgiks on määratleda parim viis objekti arendamiseks, mille tulemusena vara omanik saavutaks projekti juurutamisega kõrgeima võimaliku kasumi. Põhjalike analüüside tulemusel kujundavad meie eksperdid kliendipõhiseid lahendusi projekti õnnestumiseks tugevates konkurentsitingimustes.

Colliersi konsultandid pakuvad kliendile realistlikke visioone põhinedes pikaajalistele kohalikele ja rahvusvahelistele kogemustele.

Ülesannete puhul, mis nõuavad lõpphinnangu andmiseks sisendeid ka teistest seonduvatest valdkondadest (juriidika, raamatupidamislikud küsimused, keskkonna küsimused, ehitusekspertiis jne), kasutame tuntud ja tunnustatud partnerettevõtete abi.

Meie teenused:

  • Laiapõhjaline kinnisvaraaudit (Due Diligence)
  • Tasuvusuuring (Feasibility Study)
  • Parima kasutuse analüüs (Highest and Best Use Analysis)
  • Arenduskontseptsioonide väljatöötamine nii tervikuna kui etappidena
  • Turu-, segmendi- või kinnisvaraprojekti põhine analüüs
  • Kinnisvaraportfellide optimeerimise analüüs
  • Investeerimisvõimaluste vahendamine koos analüüsiga