4 saker att tänka på när du letar efter kontorslokaler i Stockholm 4 saker att tanka på nar du letar efter kontorslokaler i Stockholm

Val av kontorslokal är en av de viktigaste delarna för all sorts verksamhet. Kontoret är företagets operativa nav, och stor omsorg bör därför läggas vid valet av lokal. Det är inte bara en stor investering utan även ett viktigt affärsbeslut som kräver ordentlig planering och eftertanke då företagets placering till stor del kan påverka verksamhetens framtida utveckling.

Arbetsmiljön och lokalens utformning spelar en stor roll i hur effektivt ett arbete kan utföras. Dessutom kan den vara en del i och stödja företagets varumärkesstrategi. Lokalen påverkar således hela verksamheten och bör uppfylla de krav och behov som finns hos både ledning och personal.  När du letar efter lediga kontor i Stockholm bör du därför först fundera över hur lokalen kommer att användas. Kommer du att träffa kunder på kontoret? Finns det behov av individuella rum, öppna planlösningar, parkeringsmöjligheter och konferensutrymmen?

När du letar efter en passande lokal kan du utgå ifrån följande frågeställningar:

  1. Adress och läge? Kontorets adress är viktigt ur både en strategisk och praktisk synvinkel. När du tittar på kontorslokaler i Stockholm bör du ha klart för dig var dina intressegrupper och kunder befinner sig. Kan de hitta dig på ett enkelt sätt, och är det viktigt med skyltläge? Centralt belägna lokaler kostar mer än de som ligger i utkanten av staden eller i en förort. Det gäller att utröna vad företaget har för behov för att hitta det ultimata läget för just den verksamheten.
  2. Vilket skick är lokalen i? Det är viktigt att lokalen speglar ditt varumärke och presenterar dig på ett sätt som du vill bli uppfattad. Är det viktigt att fastigheten är modern och inger ett förtroende? Har ni planerat att renovera lokalen, och finns i så fall den möjligheten? Här bör du även fundera över eventuell deadline för flytt och stämma av de åtgärder som krävs med fastighetsägaren innan avtalen skrivs på.
  3. Är renoveringar tillåtna? Många väljer idag att ha skräddarsydda eller arkitektritade kontor och vare sig du hyr eller köper kontorslokaler i Stockholm bör du ta reda på vad fastighetsägaren har för planer med fastigheten och lokalen. Vad står fastighetsägaren för och vad får du bekosta själv? Är det tillåtet att till exempel bygga om eller bygga ut?
  4. Tillgänglighet? Se över lokalens placering i förhållande till kollektivtrafik, leder, lunchrestauranger, parkering och service. Det ska vara enkelt för både medarbetare och kunder att ta sig till och från ditt kontor.
  5. “Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”