Meet Our Experts

Johan Gottschalk

Director | Partner

Søren Frichs Vej 38 A, Åbyhøj
8230 Aarhus
Denmark

johan.gottschalk@colliers.com

Office: +45 58 58 35 13

Mobile: +45 20 45 30 59

vCard

DK: Jeg har været ansat i Colliers-regi siden 1998. Jeg har været medlem af ledelsen i Colliers International Danmark A/S siden 2011. I efteråret 2013 blev jeg udpeget som direktør for Aarhuskontoret og udnævnt som partner. Jeg blev uddannet i transport-og logistikbranchen i 1992 og fungerede, inden jeg kom til Colliers, som salgs- og afdelingsleder og slutteligt trafikchef inden for den skandinaviske trafikkoncern ASG, der i dag er indlemmet i DHL.

UK: I have worked at Colliers since 1998. I have been a member of the management team since 2011. In the autumn of 2013 I was appointed as director of the Aarhus office and partner.
I was educated in the transportation and logistics industry in 1992, before I came to Colliers, and I worked as a sales and department manager and finally traffic manager in the Scandinavian traffic group ASG, which is now incorporated into DHL.

Accomplishments

DK: Rådgiver for Royal Unibrew om udviklingen på CERES-grunden i Aarhus, blandt andet om lokalplansproces, købere, salg og egentlig udvikling af grunden.

Rådgiver for VIA University College om salg af eksisterende skoler og ejendomme.

UK: Adviser to Royal Unibrew on the development of the CERES site in Aarhus, among other things, local planning process, buyers, sale and actual development of the land.

Adviser to VIA University College on the sale of existing schools and properties.

Expertise

Marketing and Communications, Project Management

Clients

ATP Ejendomme, DHL A/S, KIRKBI (LEGO), C.W.Obel Ejendomme, Royal Unibrew, VIA University College, A. Enggaard A/S, KPC BYG A/S, MT Højgaard A/S

Education

N/A

Testimonials

 

56.15318120 10.17717000

Contact Johan