Mød vores eksperter

Peter Lassen

Partner

Gammel Kongevej 11
1610 København V
Danmark
| CVR: 31 77 41 79

peter.lassen@colliers.com

 Kontor: +45 58 58 38 00

 Mobil: +45 20 45 30 53

vCard

DK:
Med udgangspunkt fra kontoret i København er jeg i dag partner. Jeg startede hos Colliers i Aarhus i 1993, og senere kom jeg til kontoret i Vejle, inden jeg i 1998 startede virksomhedens kontor i Odense.
Jeg har arbejdet i ejendomsbranchen i mange år. Som følge heraf har jeg fået stor viden inden for området og været involveret i en bred vifte af opgaver (transaktioner, udlejninger og vurderinger) i hele Danmark.

 

UK:

Based in Copenhagen, I am today Partner. I started at Colliers in Aarhus in 1993, and  later I moved to the office in Vejle, before I started the company’s office in Odense in 1998.
I have worked in the real estate industry for many years. Consequently, I have gained great knowledge of the area and have been involved in a wide range of assignments (transactions, leases and valuations) across Denmark.

Resultater

DK:
Udvalgte transaktioner
• Salg af Krumtappen i Valby for Oslo Areal til ATP Ejendomme for
100 mio. kr. (2012)
• Salg af 33.000 m² grund og 4.500 m² bygninger for Hempel A/S på Lundtoftevej 150 i Lyngby til DTU Danmarks Tekniske Universitet (2012)

Udvalgte opgaver
Jeg har arbejdet med udbud og rådgivning til flere kommuner og andre offentlige instanser og har i flere år arbejdet som key account for Arla i Danmark, DT Group og flere andre store danske virksomheder. Jeg har desuden rådgivet flere danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med relokalisering og genforhandling af lejekontrakter.
Jeg er særlig rådgiver for Københavns Kommune i spørgsmål om ejendomsmarkedet generelt, herunder profilering af København, ligesom jeg sammen med kollegaer er ansvarlig for kommunens udlejning af ledige erhvervslokaler, som Københavns Kommune ikke selv anvender.

 

UK:

Selected transactions
• The sale of Krumtappen in Valby for Oslo Areal to ATP Ejendomme for DKK 100m (2012)
• The sale of 33,000 m² site and 4,500 m² buildings for Hempel A/S on Lundtoftevej 150 in Lyngby to DTU Technical University of Denmark (2012)

Selected assignments
I have worked with public contracts and advisory services to various municipalities and other public bodies and have for several years worked as a key account for Arla in Denmark, DT Group and several other major Danish companies. I have also advised several Danish and foreign companies on relocation and renegotiation of lease agreements.
I am a special adviser to the City of Copenhagen on questions about the real estate market in general, including profiling of Copenhagen. Together with colleagues, I am responsible for the City of Copenhagen’s letting/lease of vacant commercial premises that the City of Copenhagen is not using themselves.

Ekspertise

Brokerage: Landlord Representation, Brokerage: Tenant Representation, Valuation and Advisory Services, Real Estate Management Services, Lease Advisory

Kunder

Arla, DT Group, the Municipality of Copenhagen

Uddannelse

DK:

MRICS, 2014

Erhvervsejendomsmægler, MDE og valuar, 1991-1994
Sparekassens videregående uddannelse, 1998-2001
Højere Handelseksamen, 1984-1987

UK:
MRICS, 2014

Commercial Real Estate Agent and Valuer, 1991-1994
Sparekassen’s higher education, 1998-2001
Business graduate, 1984-1987

Partnere og medlemskaber

Member of Danish Association of Chartered Estate Agents (DE), Lay judge for the Copenhagen City Court, Member of The Assembly of Delegates in Danish Property Federation

55,67405090 12,55827050

 Kontakt Peter