Mød vores eksperter

Line Højvang

Commercial Property Manager | Head of Retail, Copenhagen

Gammel Kongevej 11
1610 København V
Danmark
| CVR: 31 77 41 79

line.hoejvang@colliers.com

 Kontor: +45 58 58 38 02

 Mobil: +45 20 45 30 54

vCard

DK:
Jeg arbejder professionelt med eksklusive søgeopdrag inden for Retail for danske og udenlandske virksomheder. Jeg er medlem af Colliers Internationale Retail team, hvor mit speciale er at varetage specifikke søgeopdrag for store nationale og internationale kædebutikker.
Jeg arbejder med rådgivning af butikskæder for danske og udenlandske kæder, der ønsker at etablere sig i Danmark. Jeg afdækker markedet og finder de rette butikslokaler/lokationer samt rådgiver og bistår klienterne i forhandlingssituationer.
Jeg arbejder med eksklusive søgeopdrag i alle danske byer, ligesom jeg via Colliers' internationale samarbejde etablerer kontakt for de klienter, der ønsker at etablere sig i udlandet.
 
Jeg arbejder ligeledes med salg, udlejning og afståelse af butikslokaler, ligesom jeg udarbejder markedslejevurderinger.
Endelig varetager jeg også udlejning af kontorer og lagerejendomme.
 
Jeg har været ansat i Colliers International Danmark A/S siden starten af 2012.
De seneste 15 år har jeg beskæftiget mig med salg, ledelse og forretnings- og konceptudvikling. Jeg har i denne periode haft ansvaret for udvikling, omkostningsoptimering, salg og vækst.
Her har jeg været med til at udvikle, etablere og opbygge nye forretningsområder, ligesom jeg har haft ansvaret for mange afdelinger med store personalegrupper.
 
UK:
I work professionally with exclusive search assignments in Retail for Danish and foreign companies. I am a member of Colliers International Retail team, where my specialisation is to perform specific search assignments for major national and international chain stores.
I also advise Danish and international retail chains that want to establish themselves in Denmark. I uncover the market and find the right business premises/locations as well as advise and assist clients in negotiations.
I work with exclusive search assignments in all Danish cities, and - through Colliers’ international cooperation - I establish contact for the clients who want to establish themselves abroad.
 
I also work with sales, letting and assignment of commercial premises and prepare market rent reviews.
Finally, I am also responsible for the letting of offices and warehouse properties.
 
I have been employed at Colliers International Danmark A/S since early 2012.
The last 15 years I have worked with sales, management and business and concept development. During this period I have been responsible for the development, cost optimisation, sales and growth.
Here I have helped to develop, establish and build new business, just as I have been responsible for numerous departments with large teams.

Resultater

DK:
Eksklusiv lejerrepræsentation for danske og udenlandske retailers.
 
UK:
​​Exclusive tenant representation for Danish and foreign retailers.

Ekspertise

Brokerage: Tenant Representation, Research Services, Brokerage: Landlord Representation

Kunder

Danish and foreign retailers

Uddannelse

2012-2013: Corporate Law, Copenhagen Business School
2011: NLP Business Practitioner
2010-2011: Sales, Services & Additional sales
2005-2006: Certified in Leadership & Management Training program “Eneagrammet”
2004: Leadership Training for Successful Female Managers
2004: Fundamental Executive Leadership & Management Training, Erhvervsakademiet Lyngby
2002: Sales, Service and Communication
2001: SAS Flight Academy, Copenhagen - Scandinavian Airline System

Udtalelser

 

55,67405090 12,55827050

 Kontakt Line