Kontorlokaler

Colliers International har etableret en kontorgruppe, der arbejder fokuseret med kontorsegmentet til servicering af ejere og udlejere af kontorejendomme. Forudsætningen for vores specialeviden er et indgående kendskab til markedsbevægelser, udviklingstendenser og netværk med brancheaktører såsom ejendomsudviklere, arkitekter og ejendomsbesiddere. Vi er eksperter indenfor både køb, salg, leje og udlejning af kontor i Aarhus, København, Odense, Vejle og Aalborg samt resten af Danmark.

Kontor til leje

For at skabe merværdi for vores kunder er afsættet for vores rådgivning en proaktiv dialog med brugersegmentet inden for kontorvirksomheder samt en veludbygget forståelse for kontorbrugernes arealbehov og optimeringsmuligheder. En afbalanceret lejekontrakt tager højde for såvel lejers behov for fleksibilitet og driftsoptimering samt for udlejers behov for forrentning af investeret kapital og sikkerhed. Vores mangeårige brancheerfaring sikrer ligevægtige løsninger, der tilgodeser alle parters interesser, der tillige skaber grundlaget for et godt fremadrettet samarbejde omkring brugen af ejendommen.

God forberedelse skaber gode resultater. Enhver udlejningsproces tager således afsæt i en analyse af ejendommens karakteristika, potentielle lejersegment og markedskonkurrence. En analyse der tegner udlejningsprocessen. Vores erfaring med udlejning tilsiger en effektiv og målrettet proces, hvor værdiskabelsen for vores opdragsgiver kontinuerligt er for øje.

Kontor til salg

Planlægning og tilrettelæggelse af en salgsproces er af afgørende betydning for opnåelse af den bedst mulige salgspris når du har dit kontor til salg. Sammenholdt med kundens ønsker udarbejder vi differentierede løsningsforslag med tilhørende alternativberegninger. Herved sikres det, at kundens driftsbehov indarbejdes i salgsprocessen. Med baggrund i ovenstående rådgiver vi ofte vores kunder til løbende at inddrage deres ejendomsaktiver i virksom­hedens overordnede strategiplaner. Vi er specialister indenfor kontor til salg i København, Aarhus, Odense, Vejle og Aalborg samt resten af Danmark og hjælper gerne med salget af dit kontor.

Uanset om der er tale om et længerevarende samarbejdsforhold eller en enkelt transaktion, er det vores målsætning at opbygge et gensidigt tillidsforhold med vores kunder. Dette sikres bl.a. gennem en velfungerende enstrenget samarbejdsrelation, hvor hver kunde tildeles én fast kontaktperson hos Colliers International. Kontaktpersonen har til formål at sikre opgaven kontinuerlig opmærksomhed, at styre kommunikationen og forstå­elsen mellem alle involverede samt at lede samarbejdet til et succesfuldt resultat. Den faste kontaktperson bakkes op af et specifikt udvalgt team, der afspejler de for opgaven relevante og nødvendige ressourcer. Vores kunder drager således både nytte af en velorganiseret proces og fokuserede kompetencer.

Kontakt os hvis du har et kontor til leje eller hvis du ønsker rådgivning, hjælp eller har spørgsmål vedrørende kontorlokaler.