Corporate Finance-funktionen i Colliers International rådgiver professionelle danske og institutionelle kunder primært inden for følgende brancher: ejendomsselskaber, developer­selskaber, entreprenørselskaber, byggemateriale­selskaber m.v. Corporate Finance-funktionen leverer en række forskellige services såsom:

 • Virksomhedssalg
 • Strukturerede købs-/salgsprocesser
  • Enkeltsalg, portefølje- og projektudvikling
  • Nødlidende porteføljer
 • Fusioner
 • Børsafnoteringer
 • Kapitalfremskaffelser (gæld, egenkapital, ejendomsfonde)
 • Strukturerede sale & leaseback-transaktioner
 • “Management buy outs” / ”management buy ins”
 • Fairness opinions og værdiansættelser ved skattetvister, bestyrelsesanbefalinger i forbindelse med børsafnoteringer, minoritetsbeskyttelse m.v.

Corporate Finance-funktionen er en selvstændig funktion i Colliers International med direkte reference til ejeren og med stor fokus på fortrolighed alt efter kundes ønske og efter den givne situation. Vi har en signifikant proces- og transaktionserfaring med virksomheder og ejendomsrelaterede aktiver og er løbende i dialog med institutionelle investorer og fonde i såvel Danmark som udlandet, hvilket sikrer optimale vilkår for gennemførelse af succesfulde projekter.

Corporate Finance-funktionen arbejder på en projektspecifik sammensætning af timebaseret rådgivning og succeshonorar.

Corporate Finance ledes af Niels Schiander