Colliers International Corporate Finance er en selvstændig division i Colliers International Danmark, der leverer finansiel og strategisk rådgivning inden for det kommercielle ejendomsmarked i primært Danmark og det øvrige Skandinavien. Tillige tilbyder Colliers International Corporate Finance rådgivning i forbindelse med M&A-transaktioner, der involverer ejendomsrelaterede virksomheder.

Vore klienter inkluderer en bred vifte af investorer, ejere og brugere, herunder en række ledende danske og internationale virksomheder og institutionelle investorer, private ejendomsselskaber, formuende privatpersoner samt offentlige virksomheder og instanser.

Vore services omfatter:

Køb og salg
Rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendoms- og ejendomsrelaterede aktiver, herunder større individuelle ejendomme, ejendomsporteføljer, udviklingsprojekter og ejendomsrelaterede virksomheder (M&A) samt management buyins/buyouts. Vore services dækker alle faser og aspekter af købs- og salgsprocessen.

Kapitalfremskaffelse 
Rådgivning i forbindelse med finansieringsrelaterede forhold, som direkte eller indirekte involverer ejendomme. Vore services omfatter bl.a. kapitalstrukturanalyse samt rådgivning i forbindelse med strukturering og fremskaffelse af gæld- og egenkapitalfinansiering.  

Værdiansættelse 
Værdiansættelser af ejendoms- og ejendomsrelaterede aktiver i forbindelse med transaktioner, aflæggelse af regnskab, skattesager, kreditvurderinger mv. Vort team har speciale i finansielt komplekse ejendoms- og ejendomsrelaterede aktiver.

Andre corporate finance-relaterede services  
Uafhængig finansiel og strategisk rådgivning relateret til ejendoms- og ejendomsrelaterede aktiver. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af bestyrelses- og direktionsanbefalinger, udarbejdelse af fairness opinions, ”underwriting”-services, analyse og vurdering af asset management muligheder samt rådgivning i forbindelse med børsnoteringer og kapitaludvidelser.

Al vor rådgivning skræddersyes til den enkelte opgave, med henblik på at skabe mest mulig værdi for alle interessenter. Vort mål er at skabe langvarige og gensidigt værdiskabende relationer til vores kunder og samarbejdspartnere. 

Colliers International Corporate Finance ledes af Jeppe Schønfeld