Colliers International formidler salget af projektejendommen Gyngemosen

’2860 Søborg’ var i mange år synonymt med Danmarks Radio og TV-byen, og de fleste danskere over 30 år, husker nok de ikoniske bygninger, der tonede frem på tv-skærmen i årene før DR flyttede til Ørestaden. 

Ejendommen består af 3 bygninger, der er en del af den gamle TV-by, og har været anvendt af DR til film- og tv-studier, kontor og lager. Det samlede areal er 33.655 kvadratmeter. I dag er ejendommen en multiejendom med mange lejere, den største er DR, der dog fraflytter med udgangen af 2018. 

Ejendommens tidligere ejer blev taget under konkurs i 2017 og ejendommen blev efterfølgende sat til salg af konkursboets kurator, advokat Morten Hans Jakobsen fra Gorrissen Federspiel. Salget blev struktureret og gennemført i et tæt samarbejde mellem konkursboets kurator, Rendbæk Consulting samt Colliers, der blandt andet igangsatte en grundig proces, hvor der blev set på lejersammensætning, arealanvendelse, drift og uudnyttede potentialer. Dette medførte en synliggørelse af ejendommens kvaliteter og det hævede værdien af de tilbud, der kom ind på ejendommen.

”Vi tog os tid til at beskrive en række scenarier for ejendommens fremtidige anvendelse, ligesom vi brugte tid på at gennemgå lejersammensætning og eksisterende lejekontrakter. Det medførte at køber fik et klart billede af ejendommens potentiale med de mange udviklingsmuligheder ejendommen har,” siger Mark Rendbæk, Rendbæk Consulting.

Peter Lassen, Colliers uddyber: ”Processen var meget vellykket, fordi vi teamede op og satte det bedste hold sammen med boets kurator. Der er en tendens i tiden til øget samarbejde i ejendomsbranchen, og det har flere gange vist sig at være særdeles givende at bringe flere fagligheder og kompetencer på banen, det resulterer i en mere solid afdækning af potentiale og muligheder, til gavn for alle parter”.

Fontaine oplyser, at de har planer om at sætte bygningerne i stand, genudleje og skabe et kreativt miljø med fokus på TV og filmproduktion. Fontaine så mulighederne i ejendommen bl.a. på grund af beliggenheden i et fuldt udviklet område med god infrastruktur.

Parterne ønsker ikke at offentliggøre salgsprisen.
  

Yderligere information
• Rendbæk Consulting – Mark Rendbæk, mobil +45 20 62 82 60
• Colliers International – Peter Lassen, mobil +45 20 45 30 53 

Fakta om Rendbæk Consulting ApS
Rendbæk Consulting ApS, ejet af Mark P. Rendbæk, er specialiseret inden for projekt- og ejendomsudvikling samt investering i fast ejendom. Virksomheden beskæftiger sig primært med kommercielle forhold af eksisterende ejendomme med henblik på optimering, ændret anvendelse og nybyggeri, og har bred erfaring med byudvikling af boliger, erhverv og detailhandel, herunder udlejning, salg samt ejendoms- og markedsanalyser.