Cities of influence

“Den danske økonomi er en af de mest stabile i Europa, og det understøtter et godt investeringsklima. Samtidig har virksomhederne i Danmark gode vilkår at drive forretning på, og vi har et fleksibelt arbejdsmarked og en relativt højtuddannet arbejdsstyrke med stærke IT-kundskaber, hvilket afspejler sig i resultatet af denne analyse,” siger CEO Jeppe Schønfeld, Colliers International Danmark.  

“Selvom vi forventer stigende renteniveauer i år og afkastet er under pres, så har vi stadig noget nær perfekte vilkår for investorer i København, fordi vi er en vækstøkonomi med faldende tomgang og en forventning om en fastholdelse af lejeniveauer, evt. en mindre stigning, og ikke mindst ekstrem effektiv og billig realkreditfinansiering,” siger Jeppe Schønfeld.

Rapporten Cities of Influence – Talent – Location – Cost – Risk. Office Sector gennemgår og rangerer byer baseret på deres attraktivitet for investorer og occupiers (brugere af ejendomme), adgangen til talent, livskvalitet, sammenholdt med økonomisk output og produktivitet. London er rangeret som den mest attraktive by i Europa for andet år i træk med Paris, Madrid, Moskva og Birmingham som de resterende i top 5. I år omfatter analysen 50 store europæiske byer, og dækker dermed bredt de europæiske markeder, der er interessante globalt, regionalt og nationalt. 

Peter Leyburn, EMEA Director of Client Services, Colliers International, udtaler: 

“En høj aktivitet på kontormarkedet er maskinrummet for en bys økonomi og er driver for efterspørgslen på andre former for erhvervsejendomme, det være sig retail (og dermed logistik), hoteller og boliger. Lav tomgang/høj aktivitet på bruger-siden er også med til at drive lejestigninger, og på længere sigt er dette en vigtig driver for kapitalværdien – særligt i et miljø, hvor afkastet er under pres på de fleste markeder. Så denne analyse bør være en god indikator for, hvor det er godt at investere kapital”. 

City highlights:

  • Helsinki, København, Zürich og Stockholm | Mens England ikke scorer godt på arbejdstager-venlige faktorer, så kan det omvendte siges om arbejdsgiver-venlige faktorer som markedsrisiko, vilkår for drift, fleksibilitet på arbejdsmarkedet og beskatning. I denne sammenhæng ligger de engelske byer i toppen, hvilket understreger at England, trods al tumulten i forbindelse med Brexit, er et transparent og fleksibelt marked. Top 5 af ‘open market’-byer er Helsinki, København, Zürich og Stockholm. Prag og Tallinn er også med i top 20, men deres lave omkostningsbase gør, at de skiller sig positivt ud.
  • Zürich, Dublin, London, Edinburgh, Warszawa | I forhold til arbejdsstyrkens sammensætning i hver by, viser analysen også, at Zürich, tæt fulgt af Dublin, London, Edinburgh og i stigende grad Warszawa, rammer den rette balance af arbejdskraft i videnstunge erhverv som IT & kommunikation, finansielle- og rådgivningsservices og tekniske roller. Mange af de mindre og mellemstore byer optræder her, og det er ikke et tilfælde, at mange af disse byer performer godt overordnet set og i forhold til økonomisk produktivitet. Det gør sig gældende for de skandinaviske hovedstæder, samt nogle af de store tyske byer (de såkaldte Big7), men Paris går tilbage som et resultat af overeksponering af jobs i den offentlige sektor og støttefunktioner. Warszawa gør sig bemærket ved for første gang at hoppe ind på top 5 pga. stigning i beskæftigelsen med et godt mix mellem IT, professionelle og tekniske roller.
  • London, Paris, Madrid og Moskva | Udsigten til beskæftigelse og en lovende karrierevej starter ofte på universitetsniveau, og der er en høj korrelation mellem den overordnede score for byen og om byen har et stærkt universitetsmiljø. London er klar leder på dette felt. Mens tyske og engelske provinsbyer er i top 20, ser mange af dem ud til at underlevere, når det kommer til at udnytte det høje uddannelsesniveau og opsuge talentmassen i den lokale arbejdsstyrke og forbedre det økonomiske output. Paris, Madrid og Moskva skiller sig ud som byer, der får mere ud af deres universiteter, og det samme gælder for Wien, Dublin og København.
  • Zürich, Stuttgart og Wien | Ud over universitets- og arbejdsliv, så har livskvalitet og faktorer som kriminalitet og tryghed, adgang til sundhedsvæsen, klima, infrastruktur og miljø fået større betydning og vigtighed for mange, særligt de yngre generationer. Når vi kigger på disse faktorer ændres billedet totalt, og top 10 domineres af tyske og hollandske byer. München ligger i toppen, tæt fulgt af Zürich og Stuttgart. Wien er lige bagved sammen med Utrecht på en femte plads.

Har du lyst til at vide mere, kan du både læse den fulde rapport eller denne one-pager for København.