Gabriel ejendomme

”Da vi overtog sagen lavede vi naturligvis en vurdering af mulighederne for at sikre vores kunde den bedste løsning og højst mulige pris. Vi havde et tæt samarbejde og en god proces, og endte ud med en rigtig god løsning for alle parter,” siger Peter Rom Christiansen, Head of Investment, Aalborg. 

Handlen er gennemført som en sale & lease back-transaktion. Driftsselskabet Gabriel A/S har, som en del af handlen, indgået en gensidigt uopsigelig lejeaftale på 13,5 år med Gabriel Ejendomme A/S for hele det nuværende erhvervsareal på ca. 6.900 m². Gabriel A/S har fremlejeret og viderefører herefter udlejningsforretningen kendt i Aalborg som Gabriel Erhvervspark. Der er ca. 6.900 etagemeter kontorejendom og et større antal byggeretter på grunden, der er ca. 35.000 m².

”Vi ser generelt en stigende interesse for sale & lease back-transaktioner, hvilket der er flere gode grunde til. En af de mere tungtvejende er, at det er attraktivt at få frigjort kapital bundet i ejendomme, til investering i udvikling af kerneforretningen, og det har også været en del af motivationen i denne sag,” siger Peter Rom Christiansen.