Hent hele analysen HER

Trods fremskridt inden for teknologi og kunstig intelligens har 62 % af de virksomheder, Colliers har talt med, planer om at ansætte flere medarbejdere for at sikre vækst. Dette viser, at den menneskelige faktor stadig spiller en kritisk rolle i forretningsudvikling og er en tilkendegivelse af, at teknologien ikke kan stå alene, selvom den løser mange ting mere effektivt.

Undersøgelsen blev gennemført som en række dybdeinterviews. Undersøgelsen viste, at kun 12,5 % af de virksomheder, der blev interviewet, ville reducere medarbejderantallet.

Overraskende nok vurderede samtlige virksomheder med undtagelse af en enkelt, at teknologi var den mindst vigtige strategiske ressource. Ikke desto mindre forventede virksomhederne store forandringer og effektivitetsforbedringer som følge af ny teknologi i virksomheden, særligt cloud baserede systemer.

Guy Douetil, Managing Director, Colliers International EMEA Corporate Solutions, udtaler: ”Jobskabelsen i TMT virksomheder har været omfattende i både Europa og USA. Siden 2000 er beskæftigelsen i videnstunge jobs vokset med 50 % i Europa og 31 % i USA, hvilket er betydeligt højere end gennemsnittet på 9 % vækst i arbejdspladser totalt set. Vi forventer, at udviklingen fortsætter i takt med, at teknologi får øget betydning for den økonomiske vækst.

De TMT virksomheder, der deltog i undersøgelsen havde off-shoring og near-shoring som en central del af deres forretningsstrategi for at tiltrække talenter, forbedre personlig kundeservice og operere mere kost-effektivt. Indien og det centrale Østeuropa er fortsat de foretrukne destinationer.

Der var konsensus blandt alle deltagerne om, at menneskelige ressourcer forbliver den vigtigste strategiske ressource for at sikre vækst i forretningen i de kommende år. Hvis virksomhederne ikke har adgang til talentmassen, kan væksten ikke ske i det ønskede tempo. I lyset af den faldende ledighed i både USA og Europa var virksomhederne bekymrede for om de kunne fastholde momentum.

Udover de menneskelige ressourcer så virksomhederne de professionelle erhvervsmæglere som rådgivere med en tiltagende vigtig og aktiv rolle i forhold til at sikre både top- og bundlinje. At kunne tilbyde medarbejderne en attraktiv og velfungerende arbejdsplads betragtes nemlig som afgørende for at tiltrække og fastholde talent. Specifikt blev behovet for bedre building management systemer og porteføljestyring nævnt som nøglen til at optimere anvendelsen af bygningerne. Undersøgelsen viste, at nye og alternative måder at arbejde på havde givet bonus for en tredjedel af virksomhederne, der havde optimeret porteføljen og derigennem reduceret omkostninger og øget den driftsmæssige performance.

”I Danmark ser vi desuden, at der er kommet mere fokus på, hvordan pladsen udnyttes optimalt. Det sker bl.a. igennem medarbejderanalyser, som kigger på hvor ofte medarbejderne er ved deres skriveborde, hvordan deres arbejdsmønstre er og hvilke behov og krav, som kan justeres. Det betyder blandt andet, at flere og flere virksomheder indfører ”hot desks”, hvilket betyder, at nogle medarbejdere ikke har en fast arbejdsplads, fordi de f.eks. er meget ude eller har mange møder etc.,” siger Henrik Christophersen, Associate Director Corporate Solutions, Colliers International Danmark.

Damian Harrington, EMEA Head of Research og medforfatter på rapporten tilføjer: ”Når vi spurgte, hvilke makroøkonomiske faktorer, der påvirker virksomheden og i det hele taget, så svarede 70 % Brexit og understregede dermed hvordan volatile valutaer og risikoen for begrænsning af migration ses om noget, der vil gøre det endnu sværere at tiltrække talenter. Da vi gennemførte undersøgelsen, var få af virksomhederne bekymrede for udfaldet af det amerikanske præsidentvalg, men vi tror dette har ændret sig og at graden af bekymring vil afhænge af, om Trump vil vise sig at være ”Trump the Moderator” eller ”Trump the Isolationist”.

Guy Douetil tilføjer: ”Det nye visa system for teknologi arbejdere i USA er truet igen, så TMT sektoren skal måske kæmpe for at fastholde det nuværende system. I et land med fuld beskæftigelse vil udvidelsen af TMT sektoren blive udfordret, hvis adgangen for talenter udefra begrænses. Dette kan så vise sig at blive en fordel for Europa i kampen om talenterne”. I Danmark har vi den såkaldte Fast-track ordning, der gør det lettere for certificerede virksomheder at hente medarbejdere med særlige kompetencer eller kvalifikationer til Danmark.

Hent hele analysen HER