Intet nyt under solen

Således er der fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Det har der været i hele 6 kvartaler i træk, hvilket ikke er set siden før finanskrisen. På baggrund af de positive økonomiske nøgletal har regeringen opjusteret forventningerne til væksten i år, så den nu forventer en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 2,4 %. 2017 tegner dermed til at give den højeste BNP-vækst i 11 år, og væksten forventes at fortsætte i 2018.

Vi har stadig historisk lave renteniveauer, og også det forventes at forblive uændret længe endnu. Ikke mindst fordi det europæiske renteniveau holdes nede på grund af Den Europæiske Centralbanks (ECB) opkøb af statsobligationer. Derudover, ser nogle investorer Danmark som en „sikker havn“, hvilket medfører en høj efterspørgsel efter danske statsobligationer, som er med til at holde renten nede i Danmark.

Rekordhøjt transaktionsvolumen 

Store enkelt- og porteføljesager på over én milliard kroner har betydet markant vækst i transaktionsvolumen. Andet kvartal 2017 er det kvartal med størst transaktionsvolumen i nyere tid: 26,3 milliarder kroner. Dette er bemærkelsesværdigt i sig selv på grund af niveauet, som er over det samlede årlige niveau hvert eneste år i perioden 2009-2012. Endnu mere opsigtsvækkende er det dog, at det sker i andet kvartal, da det typisk er i fjerde kvartal, der handles mest. Hvis trenden fortsætter, og fjerde kvartal bliver det største i 2017, så bliver årets transaktionsvolumen væsentligt større end hidtil antaget. Vores bud er minimum 78 milliarder kroner.

For de enkelte segmenter (industri logistik/detail/kontor/investering) er der ikke sket noget banebrydende siden sidst, så for ikke at gentage os selv, vælger vi i denne status at sætte fokus på hotelmarkedet. Investorerne har for alvor fået øjnene op for hoteller som en attraktiv investeringsmulighed. Udover hoteller, bringer vi nyt om corporate solutions, hvor vi lige nu ser en global trend, der handler om et opgør med den traditionelle indretning af arbejdspladsen for at fremme trivsel og effektivitet.

Q3 graf