Havkærvej Karrebebyggelse

Der er et ønske om at omdanne et tidligere erhvervsområde, beliggende Havkærvej 79-83, til en ny og levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud med en række forskellige boligtypologier samt med levende og attraktive byrum, som indbyder til ophold og leg. I dag huser området bl.a. en distributionscentral for GASA. Størstedelen af området fremstår i dag bebygget med bl.a. lagerbygninger eller befæstet med store asfaltflader. Beliggenheden er med kort afstand til indkøb og offentlig transport. Der er ca. 5 minutter til motorvejsnettet og ligeledes kun ca. 10 minutter til Aarhus C og det nye Universitetshospital i Skejby med mere end 10.000 ansatte. 

Den centrale del af lokalplanområdet er karakteriseret ved anlægget af 6 store sluttede karréer, hvoraf nærværende projekt omhandler Karré C. Karréen er kendetegnet ved et bilfrit grønt gårdmiljø, en variation af 3-4 etagers blokke og forskydninger i bygningskroppene. Der er desuden portgennemgange i karréen, der skaber forbindelse mellem gård og gade. Et stort aktiv er placeringen langs det kommende urbane strøg, som slanger sig langs karréens østlige gadefacade. Dette strøg er tiltænkt en aktiv rolle i det lokale udeliv med sine mangeartede aktivitetslag. Projektet omfatter desuden byggeretter på Karré D.

Havkærvej Projektbyggeri
Sælges delvist eller samlet

Projektet tilbyder 108 boliger i et spænd fra 2- til 4-værelses lejligheder med et gennemsnit på 65 m² og en overvægt af de mellemstore boliger. Handlen kan eventuelt foregå som en selskabsoverdragelse, hvilket for en køber har en lang række fordele. Derudover tilbydes byggeretter til 7.500 etagemeter.

Hør mere om de mange muligheder ved kontakt til erhvervsmægler Søren Lindbjerg på tlf. 20 13 10 30 eller hent prospekter på de enkelte sager her: