Året sluttede med en af de helt store transaktioner på et 3-cifret millionbeløb, i en sag hvor Colliers repræsenterede sælger af ejendommen på en af de mest prominente adresser på Strandvejen i Hellerup. Af andre store handler af boligudlejningsejendomme var ejendommene beliggende på Skolebakken og Frederiksgade i Aarhus.

”Vi oplever stadig en betydelig efterspørgsel efter boligudlejningsejendomme, og den største udfordring i den forbindelse er udbuddet, da der gennem en længere periode har været meget høj efterspørgsel, og det har skabt en ubalance i markedet,” udtaler Johan Gottschalk, direktør og partner, Colliers afdeling i Aarhus.

Kontordomiciler i Aarhus har været i høj kurs i årets løb, og en af de helt store sager, der kom på referencelisten var C.W. Obel Ejendommes salg af Company House (flerbrugerejendom) i Skejby, samt BDOs domicil på Kystvejen i Aarhus. Køber var en mangeårig kunde hos Colliers, nemlig PensionDanmark, der med en investering på 555 mio. kroner overtog ejendommene. Endvidere har Colliers været involveret i Ceres Byen lige fra projektudviklingsstadiet og sidst på året stod Colliers bag salget af den sidste ledige byggeret.

”Ceres Byen er et attraktivt miljø for beboere såvel som virksomheder at være i, både medarbejdere og kunder vil være tiltrukket af de smukke omgivelser, nærhed til byen, grønne arealer og de gode parkeringsmuligheder,” siger Jan Nickelsen, direktør og partner hos Colliers Aarhus.

Der er høj aktivitet på opførelsen af nye erhvervsejendomme i Aarhus, og det afspejler sig i omsætningen hos Colliers i Aarhus, hvor salg af grunde og projekter er det segment, der har oplevet den største fremgang i forhold til 2015.

Industri og logistiksegmentet udgjorde igen en meget væsentlig del af omsætningen, blandt andet forårsaget af den tiltagende nethandel. En række internationale investorer (primært fra Sverige, Norge, UK og enkelte fra Nordamerika) viste i væsentligt omfang interesse for logistikejendomme. Interessen er rettet mod veludlejede og velbeliggende industri- og logistikejendomme blandt andet i Aarhus, Østjylland, Trekantområdet og Hovedstadsområdet. 

Investorerne er dog fortsat selektive, hvad angår logistikbygninger som investeringsobjekter. Efterspørgslen er hovedsageligt rettet mod ejendomme med en moderne og gennemtænkt fysik. 

”God loftshøjde, porte og ramper, god fordeling mellem terminalområder og højlagre, moderne kontorer – og ikke mindst den rigtige beliggenhed – er primært i investorernes interesse,” siger Johan Gottschalk. 

I 2016 fortsatte konverteringen fra erhvervsanvendelse til boliger i et højt tempo, ligesom nogle unikke ejendomme skiftede hænder. Blandt andet det fredede ”Skumhuset” på Pustervig Torv i Aarhus. Sidst men ikke mindst var 2016 året, hvor DOKK1 blev indviet som et nyt vartegn og mødested i Aarhus. Colliers lykkedes med udlejningen af alle lokaler, og primo 2017 er alle nye virksomheder rykket ind på den unikke adresse i byen.