Virksomhedens trumfkort

Ifølge en undersøgelse fra PWC anser hele 72 % af landets topledere det som deres største bekymring at tiltrække nye talenter til virksomheden. Og selvom forhold som løn, ansvar og udviklingsmuligheder spiller en stor rolle i vores valg af job, så er der ifølge specialister indenfor domiciler og erhvervslejemål ikke tvivl om, at de fysiske og psykiske forhold på arbejdspladsen er afgørende for, om talenter vælger den ene eller anden virksomhed.

”Engang mente man, at storkontorer var roden til alt godt på arbejdspladsen, men den tanke har ændret sig. I dag er der meget stort fokus på at skabe kvalitet i rum. Det er utroligt vigtigt, at medarbejderne kan trække sig tilbage og arbejde og tale i fred og ro, men der er også behov for det modsatte rum, hvor man kan snakke i munden på hinanden og lade kreativiteten flyde,” siger Henrik Christophersen, Associate Director for Corporate Solutions hos Colliers International.

Plads til personlighed

Om man arbejder i et åbent kontorlandskab eller har muligheden for at lukke sin egen dør, så vægter alle medarbejdere deres privatliv højt, også på jobbet. I de store kontorlandskaber kan man nemt føle sig overvåget, hvilket kan medvirke til stress samt bevirke, at man ikke føler, man kan finde tilstrækkelig ro.

”Vi registrerer den slags, når vi besøger en virksomhed eller et kontor. Vi har ikke lyst til at tale med konen, lægen eller måske endda med visse kunder, når vi føler, at hele rummet kan følge med i samtalen. Medarbejdere kræver i stigende grad frihed, fleksibilitet og muligheden for at kunne indrette deres individuelle arbejdsgange og arbejdsmønstre, så de passer til deres respektive måder at arbejde på,” siger Henrik Christophersen.

5 GODE RÅD TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ
  1. Bring naturen ind i kontormiljøet. Det kan være i form af planter, billeder af naturen (e.g. åben eng/mark), trægulve etc.
  2. Giv medarbejderne mulighed for indflydelse i måden, der skal indrettes på. Vi er alle forskellige mennesker med forskellige måder at arbejde på (e.g. ekstroverte vs. introverte)
  3. Skab et arbejdsmiljø, som tager højde for virksomhedens arbejdsgange. Find ud af hvilken type kontor passer bedst (åbne, lukket, collaborative etc.)
  4. Sørg for, at der er masser af lys fra naturlig kilde (dog undgå glaring), gode ventilationssystemer, gode akustiske forhold, behagelige temperaturer og luftfugtighed (i.e. optimal indoor environment quality)
  5. Anvend møbler, som understøtter arbejdsgange og virksomhedens operative strategier.

Kilde: Henrik Christophersen, Colliers International

Han er ikke i tvivl om, at mange virksomheder vil opnå en stor gevinst i form af øget produktion og profit ved at indrette sig langt mere efter medarbejdernes individuelle behov, end det er tilfældet mange steder i dag. Mange nye talenter er opmærksomme på, hvad de har brug for, for at kunne udfolde deres talent bedst muligt, og bliver det ikke opfyldt, søger de andre græsgange.

”Mange har en tendens til at se hele afdelinger som én type person. At alle i it-afdelingen er indadvendte f.eks., men sådan hænger verden jo ikke sammen. Ledelsen skal have forståelse for, at de forskellige arbejdsopgaver kræver forskellige arbejdsmiljøer. Ideen om at ”one workspace fits all” er forældet og en reel trussel for størsteparten af arbejdspladserne,” siger Henrik Christophersen.

Den kreative pause
For virksomheder, der er afhængige af kreative medarbejdere, der kan tænke langt ud af boksen, kan det give rigtig god mening at kigge på, hvordan indretningen kan facilitere et kreativt arbejdsklima. De fleste kan sikkert genkende, at man tænker klarere, når man giver sig selv en lille pause fra skrivebordet.

”De færreste gode ideer kommer ved at kigge ind i en skærm. Undersøgelser har vist, at de meget ofte dukker op, når folk mødes ved kaffemaskinen. Her arbejder man ikke, men er væk fra selve opgaven. Det er interessant for en virksomhed at tænke i, hvordan man kan skabe den slags rum, der inviterer til små kreative afbræk,” siger  Henrik Christophersen.