Det var boligudlejningsejendomme, der tiltrak flest investorer, men det var sale and leaseback (S&LB)- transaktioner inden for industri-, logistik og domicilejendomme, der repræsenterede de helt store transaktioner i 2016.

”S&LB er et finansieringsinstrument, som er oppe i tiden, fordi det indebærer en række strategiske og økonomiske fordele,” udtaler Jeppe Schønfeld, der foruden at være CEO for Colliers International også er ansvarlig for erhvervsmæglerens corporate finance-afdeling, der har bistået ved flere store S&LB-transaktioner, bl.a. som rådgiver for Danske Bank.

”S&LB er attraktivt af flere grunde. Blandt de mere tungtvejende er, at det er en metode til at slanke balancen, og derudover har de stigende priser gjort det attraktivt at sælge netop nu, ligesom man ved en S&LB-transaktion selv kan få indflydelse på, hvordan lejen fastsættes.  Sidst men ikke mindst oplever vi også flere af vores kunder, der ønsker at få frigjort kapital bundet i ejendomme for at kunne investere den i udvikling af kerneforretningen med et højere afkast,” siger Jeppe Schønfeld.

En anden ting, Colliers fremhæver i sin analyse er, at tomgangen inden for industri- og logistiksegmentet er på det laveste niveau siden 2009; aktuelt er tomgangen 2,7 %. Dette skyldes en kombination af øget nethandel og øget produktion. Der er forventning om fremgang i sektoren. For eksempel er industriens produktionsindeks steget de sidste 3 måneder i træk, til 129,2, hvilket er højere end i maj 2008, hvor produktionsindekset nåede op på 122, inden finanskrisen ramte.

Slutteligt bemærker Colliers, at den øgede beskæftigelse medfører højere efterspørgsel efter kontorlokaler. Erhvervsmægler- og rådgivningsvirksomheden fandt i en større undersøgelse ultimo 2016 ud af, at 22 % af virksomhederne (de deltagende virksomheder i undersøgelsen var videnvirksomheder) leder efter nye lokaler primært fordi, de ønsker mere plads. Virksomhederne kigger nøje på udnyttelsen pr. kvadratmeter, således ses en tendens til faldende plads pr. medarbejder. Dette udmøntes i færre faste pladser i virksomheder, hvor mange af medarbejderne er på farten, men betyder ikke nødvendigvis, at det samlede kontorareal går ned.

”Vi ser en klar tendens til, at den frigivne plads udnyttes til videndelingsarealer. En anden tendens er indretning, der indbyder til nye samarbejdsformer, og f.eks. tilgodeser behovet for rum, der kan bruges af projektgrupper,” udtaler COO, Peter Lassen.

Fysiske rammer til videndeling er et centralt ledelsesværktøj til at fremme videndeling på tværs af faggrænser, det viser både teori og praksis inden for knowledge management. Flere og flere virksomheder indser dette og det er særligt udtalt for de såkaldte videnvirksomheder. Videndeling er interessant, fordi innovation typisk opstår netop, når der samarbejdes på tværs af faggrænser.

HENT RAPPORTEN HER