Hotelprojektet er det nyeste skud på stammen i ”Artha Selection”: En mulighed for at supplere sin investeringsportefølje med et af Artha´s håndplukkede projekter, der omfatter alt fra vindmølleparker til dansk luftfragt og nu altså også hotelbyggeri på Teglholmen.

Alle Arthas projekter er valgt ud fra nogle meget klare forudsætninger, således at de kan sikre kunderne positivt cash-flow, høj sikkerhed og højt afkast. Disse målsætninger bliver i alle henseender opfyldt i Artha’s nye hotelprojekt på Teglholmen.

En international hotelkoncern har meldt sig som operatør, og det samme har en interesseret investor, som efter projektets færdiggørelse ønsker at overtage grund og hotel. Selvsamme investor ejer i forvejen flere hoteller, som er udlejet til denne hoteloperatør, hvilket ydermere er garant for en sikker og velplaneret investering. 

Colliers International, erhvervsmægler Ditlev Juul, har formidlet salget af selve grunden for NCC, og Colliers har været medvirkende til en samlet god løsning for alle stakeholders.

Grunden er ca. 9.400 kvm og der er byggeret på ca. 15.500 etagemeter.

EN BUTIK KAN GØRE DET HELE ENDNU MERE ATTRAKTIVT

Artha har allieret sig med den københavnske ejendomsudvikler, Propreco A/S, der har erfaring med udvikling af dette område, så projektets lokation skal ses som en del af en større, fremtidig udvikling af et af hovedstadens sidste, attraktive udviklingsområder. Propreco A/S har bidraget med selve projektets grundide, indledende projektering og vil lede projektet, indtil det meldes færdigt.

Grunden på Teglholmsgade 38 egner sig perfekt til netop hotelbyggeri, og med mulighed for at bygge op til seks etager vil der for gæsterne også blive en attraktiv udsigt over parkområdet, Den Grønne Kile, der er Teglholmens oase. 

Det forventes, at der tillige kan opnås tilladelse til at bygge en dagligvarebutik på matriklen.  Det vil i givet fald gøre projektets drift endnu mere attraktiv og om muligt øge det projekterede afkast for investorerne.

GODT FINANSIELT KØBMANDSKAB

Artha vurderer, at projektet har et rigtig godt afkast i forhold til risikoen, og det er netop evnen til at styre disse to faktorer helt optimalt, der trækker kunder til Artha. Med 11 forskellige aktivklasser, hvoraf Selection projekter, som Teglholmen kun udgør én, kan kundernes risikoprofil styres ekstremt nøjagtigt, så formuebevaring og ønsket om maksimale afkast går hånd i hånd.

Spørger man Artha, sætter alt for mange danske investorer formuen på spil med høj risiko uden at få tilsvarende høje afkastmuligheder. Med en kombination af solid finansiel indsigt og næse for en god forretning er det lykkedes at skabe markante resultater for deres kunder uden at sætte sikkerheden over styr.  Det er det, de samstemmende kalder godt finansielt købmandskab, og denne filosofi er hotelprojektet blot det seneste udtryk for.

Resultatet af netop dette får vi i slutningen af marts 2019, når byggeriet er færdigt og investorerne kan veksle deres tillid til Arthas købmandskab til et klækkeligt afkast.

Yderligere information kan rekvireres hos Artha Holding A/S, tlf: +45 22417566 - adm. direktør Jan Severin Sølbæk.

FACTS OM ARTHA KAPITALFORVALTNING

• Ejes af en kreds af kunder og de to stiftere Brian Kudsk og Jan Severin Sølbæk.

• Cirka 300 kunder og i alt 7 mia. kr. under forvaltning.

• Investerer i samlet 11 aktivklasser, bl.a. aktier, obligationer, ejendomme, vindparker, hele virksomheder, hedgefonde m.m.

• Tilbyder individuel forvaltning, enkeltinvesteringer via Artha Selection samt investering i investeringsselskaberne Artha Max, Artha Optimum og Artha Safe.