I takt med, at medarbejderne stiller større krav til de fysiske rammer og faciliteter på arbejdspladsen, er der sket en ændring i de ting, lejerne efterspørger, når de skal have nye lokaler.

”En af de ting, vi oplever er i høj kurs, er gode kantinefaciliteter og fællesarealer. Det var noget, der var sekundært i gamle dage, men nu er det noget, der tillægges meget stor betydning hos vores kunder,” siger Martin Fuhlendorff, erhvervsmægler hos Colliers, og tilføjer:

”I forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere er en god kantineordning et konkurrenceparameter. Det er ikke nok, at medarbejderen får stillet en god kontorplads til rådighed, kantineordning og gode fællesarealer er med til at fremme trivslen.”

EG’s nye kontor i ejendommen Østerbro 1-7 er indrettet i en gammel industribygning, der renoveres med respekt for detaljen, så den fremstår moderne og attraktiv. Netop gamle industribygninger, er en type ejendomme Colliers i hele landet oplever er i høj kurs, virksomhederne vil gerne være i en ejendom med sjæl og historie. Udlejer af ejendommen oplever også rigtig stor interesse for anderledes ejendomme, uanset om det er til erhverv eller bolig.

”Personligt ville jeg ikke trives i en eller anden ny firkantet kasse med lavt til loftet. Det er mere inspirerende at være i en bygning, der emmer af historie, sjæl og spændende detaljer, der fortæller om ejendommens tidligere brug,” siger Mads Halgaard, CEO i Ejendomsselskabet Østerbro 1-7 P/S.

EG rykker fra 3 lokationer sammen i de nye lokaler 1. juli med i alt 100 medarbejdere.

”Vi lagde vægt på en bynær beliggenhed tæt på både motorvej og banegård, hvilket vi får opfyldt her. Odense Kommune har investeret massivt i området, så Østerbro er i dag et attraktivt område,” siger facility manager Søren Kragh Sørensen, EG. Om valget af netop denne bygning siger han:

”Bygningen bliver 100 % renoveret, og det var én af årsagerne til, at vi valgte netop den bygning. Vi ville ikke ind et sted, hvor vi skulle indrette os i noget, der måske ikke var helt tidssvarende. Vi får nogle åbne, moderne lokaler og har tilstræbt et New Yorker miljø med betonvægge, højt til loftet og rigtig fint lysindfald.”

Også kantinefaciliteter har høj prioritet, en god kantine er ifølge Søren Kragh Sørensen rigtig vigtigt.

”Vores medarbejdere er meget optagede af en god kantine, så vi har opgraderet alle vores kantiner. På Østerbro får vi også vores egen kantine med produktionskøkken”.

Østerbro er inde i en meget spændende udvikling, hvor det gamle erhvervskvarter undergår en forvandling fra lidt kedelig industri til et livligt område med et mix af bolig og erhverv. Udlejer har opført og udlejet 40 lejeboliger i direkte forlængelse af erhvervsenheden. Østerbro vil danne bro til Odense centrum og byfornyelsen omkring Thomas B. Thriges Gade, og med den rette infrastruktur bliver Østerbro et godt sted både at bo og arbejde.

Lignende søges!

Vi oplever generelt et marked med øget efterspørgsel på nye, moderne og velindrettede kontorlokaler til vores store lejerkartotek. Kontorlejere i dag har i højere grad end tidligere flere krav og forventninger til nye lokaler – derfor søges på vegne af disse lejere velbeliggende kontorlokaler med parkering og mulighed for kantineordning. Kontakt Martin Fuhlendorff, for en uforpligtende vurdering af dine lokaler, hvis du mener at have lokaler indenfor dette segment.

Odense er inde i en positiv udvikling

Markedslejen for prime kontorlokaler i centrum af Odense er steget de sidste par år fra 950 kr./m² i midten af 2015 til 1.100 kr./m² i starten 2017. Afkastet er faldet, fra 6,0% i slutningen af 2015 til 5,25% i starten af 2017. Odense er blevet mere attraktiv. Forklaringen er blandt andet, at byen har haft en positiv befolkningsudvikling (4,6% befolkningsvækst fra 2011-2016). Der er flere arbejdspladser pr. 100 25-64-årige end landsgennemsnittet (98 i Odense ift. 93 i DK). Også erhvervsstrukturen i Odense udvikler sig positivt, særligt inden for teknologi, energi/miljø og turisme.