PRESSEMEDDELELSE:

Rapporten ”In the Balance: EMEA 2017” viser en klar sammenhæng mellem den øgede efterspørgsel efter kontorarbejdspladser og den øgede omsætning inden for investering i kontorejendomme. For at opretholde denne positive udvikling, skal der fremadrettet fortsat være fokus på at skabe eftertragtede kontorarbejdspladser i de større europæiske byer.


Damian Harrington, chef for Colliers International EMEA Research, udtaler: ”Faktorer som Brexit og præsidentvalget i USA har skabt en potentiel øget usikkerhed overfor investering. Men alligevel så fortsætter vi med at se økonomisk vækst i Europa, og investorerne har fortsat stor appetit på investering i fast ejendom - primært drevet af den fortsatte søgen efter afkast og indtægt.”

"Til trods for stigende inflation og renter, er den korte rente bestemt af langsigtede demografiske ændringer og langsommere økonomisk vækst. Et marked bestående af lave afkast bliver den nye virkelighed. Dette, i kombination med lave niveauer for gearing og en lavere forventning til afkast blandt nogle af de større globale aktører, betyder, at tingene ikke ser så sorte ud endda. Ændringerne i markedet vil fortsat give nye muligheder for at investere i fast ejendom. Det handler om at handle på disse muligheder og at være tålmodig.”

"Ser vi ind i 2017 og længere ud i fremtiden, vil der fortsat være investeringsmuligheder på tværs af sektorer i Europa, men investorerne skal være parate til lavere afkast. Selvom en lang række markeder oplevede øget omsætning på investeringer i 2016, var en del af disse de mindre modne, perifere markeder, som ikke vil være i stand til at opretholde samme investeringsniveau. Spanien, Holland og Polen har potentialet til at fortsætte med at tiltrække investeringer. Lande som Finland, Tjekkiet, Ungarn og Rumænien har det i mindre grad.”

LÆS HELE RAPPORTEN HER


High lights fra ”In the Balance: EMEA 2017”

Kontor og retail er de mest populære investeringsklasser, men boliginvesteringer vokser mest

Den demografiske og teknologiske udvikling, samt ændringer i forbrugeradfærd, er med til at ændre dynamikken i efterspørgslen efter fast ejendom. Selvom kontor og retail fortsat er de mest populære og bredest tilgængelige investeringsaktiver, med en andel på henholdsvis 60 % og 13 % af investeringsaktiviteten i 25 af Europas største markeder ved udgangen af 2016, er der tegn på, at populariteten er faldende til fordel for andre aktivtyper. Væksten i boliginvesteringer i de større byer overgår væksten i andre sektorer. I 2016 steg andelen af investering i bolig til over 10 %.

Investering i logistikejendomme i byområder er uændret, men det forventes, at dette vil ændre sig i fremtiden. Der er brug for kreativ tænkning på dette område. Blandet anvendelse ser ud til at være den mest realistiske mulighed i byerne, mens nye lagre i flere etager, er begyndt at dukke op i udkanten af større europæiske byer.

Selvom aktiviteten inden for hotelinvestering ser ud til overordnet at have været begrænset, så viser rapporten en stigende interesse for investeringsaktiver i de større byer. Drevet af den øgede efterspørgsel efter både forretningsrejser og privatrejser, er hotelinvestering vokset med omkring 230 basispoint siden 2007, og andelen i 2016 var en tredjedel over gennemsnittet. Til trods for konkurrence fra Airbnb, fortsætter byer i Europa med at have stærk belægning og revPAR tal, som er vokset støt siden 2012.Kilde: Colliers International/ Real Capital Analytics


Mangel på byggegrunde

Salget af byggegrunde i Europas storbyer er faldet fra 8,13 % af al aktivitet i 2007 til kun 3,25 % ultimo 2016. Både investorer og udviklere er tilbageholdende.

Richard Divall, chef for EMEA Cross Border Capital Markets hos Colliers International fortæller: "Tilgængeligheden af ejendomme til salg forventes at forblive lav i det kommende år. For at imødekomme efterspørgslen og investeringslysten er det afgørende, at byerne udvikles, så der er det rette mix af ejendomme til at opfylde krav fra byens arbejdstagere, beboere og turister.”

Et blandet billede i Europa

Colliers fastslår, at der i 2015-2016 var en 50/50 fordeling mellem byer, som oplevede en stigning eller en reduktion i investeringsaktiviteten.

Aktiviteten i EMEA faldt med ca. 27 % i 2016, men på trods af en samlet reduktion i transaktioner og volumen, var billedet meget blandet. Holland, Spanien, Irland, Finland, Tjekkiet og Ungarn oplevede alle en øget vækst, imens Sverige, Polen og Rumænien oplevede en mere moderat vækst. Derudover oplevede også perifere markeder som Baltikum, Grækenland, Ukraine og Kroatien en øget vækst.

Richard Divall forklarer: "Reduktionen i antallet af handler i 2016 skyldes et fald i aktiviteten på tværs af en række af de større markeder som Storbritannien, Frankrig og Tyskland - markeder som har stået for 60 % af alle investeringer over en 10-årig periode. Der var også reduktioner i andre store markeder, som står over for en række politiske og økonomiske udfordringer, heriblandt Italien, Rusland og Tyrkiet. En faldende produkttilgængelighed og høje priser, var afgørende faktorer for et fald i volumen i Norge, Danmark og Schweiz."