Analysen viser – ikke overraskende – at beliggenhed er det vigtigste ved valg af kontordomicil. Hvad der derimod kan overraske nogen er, at virksomheders domiciler for alvor er blevet identitetsmarkører og spiller en afgørende rolle i virksomhedens branding, både corporate branding og employer branding.

Bag undersøgelsen står Green Building Council Denmark og Colliers International. Begge steder er der glæde over resultaterne.

”Vi husker stadig finanskrisen, der i flere år medførte et stort og ensidigt fokus på økonomien. Nu oplever vi derimod, at virksomhederne interesserer sig for andet end økonomi, men jeg havde alligevel ikke troet, at for eksempel trivsel og indeklima ville blive vurderet lige som højt som økonomi og drift”, siger Peter Lassen, partner og COO, Colliers International.

Undersøgelsen dykkede ned i virksomhedernes opfattelse af bæredygtighed og sammenhængen med blandt andet optimeret drift og vedligehold, trivsel og indeklima, valg af byggematerialer og betydningen ved valg af domicil.

”Det er godt nyt, at bæredygtighed har vundet så meget fodfæste, ikke mindst ved prioriteringen af sociale faktorer som trivsel og indeklima og at en fjerdedel af virksomhederne, har en strategi for bæredygtighed. Det er naturligvis også vand på vores mølle, at der er en trend i forhold til at vælge dokumenteret bæredygtighed i form af certificering”, siger Mette Qvist, CEO, Green Building Council Denmark.

Byggeriet er vigtigt for miljø og ressourcer. Det tegner sig for 40 % af verdens materialeforbrug og 40 % af Europas energiforbrug og drivhusgasser, så det er ikke kun godt nyt for Green Building Council, men for os alle, at bæredygtighed prioriteres og vinder frem i byggeriet.

Arrangementet var meget velbesøgt blandt andre havde DT Group, Alectia, VELUX, Kinnarps, NCC, PFA, Skanska og Novo Nordisk lagt vejen forbi MT Højgaards bæredygtige domicil i Søborg, hvor arrangementet foregik.

Yderligere information

 • Colliers International, Peter Lassen, M: 20 45 30 52
 • Green Building Council Denmark, Mette Qvist, M: 61 72 10 20

Fakta om undersøgelsen

 • 22 % går med flyttetanker.
 • Trivsel og indeklima vægter lige så højt som økonomi.
 • 70 % ser det som meget vigtigt og vigtigt, at deres bygning understøtter virksomhedens identitet samt ser bygningen som redskab til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere
 • 91 % ser en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet
 • 25 % har en strategi for bæredygtighed
 • 18 % stiller krav i forhold til bæredygtighed i forbindelse med valg og drift af kontordomicil
 • 17 % ser bæredygtighedscertificering som vigtigt eller meget vigtigt
Data er indsamlet i perioden 4. juli til 19. august 2016. I alt 201 virksomheder har svaret på undersøgelsen og alle har svaret på alle spørgsmål, hvilket gør undersøgelsen repræsentativ og dækkende for de brancher, som er valgt ud. Respondenten er den person i virksomheden, som har ansvaret for køb eller leje af domicil.

Undersøgelsen er gennemført som en CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) undersøgelse.

Undersøgelsen har afdækket, dels hvordan begrebet bæredygtighed opfattes, og om det spiller en rolle for valg af domicil, dels om der er forskelle i forhold til virksomhedsstørrelse, geografi og branche.

Virksomheder primært i brancherne rådgivning, IT og kreative erhverv deltog i undersøgelsen.

Deltagerfordeling på virksomhedsstørrelse var:

 • 61 % mindre virksomheder
 • 23 % mellemstore
 • 16 % store (over 149 ansatte)

Geografisk er undersøgelsen delt op med fokus på København, Aarhus, Trekantområdet og Øvrige.

Gengivelse af rapportens resultater kun med angivelse af Colliers International og Green Building Council som kilder.

HENT RAPPORTEN HER