De kommunale skatteprocenter for 2017 er nu fastsat, og der er godt nyt for ejere af erhvervsejendomme i 21 af landets kommuner, hvor skatterne sættes ned. Det er hovedsageligt dækningsafgiften på erhvervsejendomme, som nedsættes i mange kommuner. Dækningsafgiften er en ejendomsskat, som kan pålægges offentlige og private forretningsejendomme som et bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen. I enkelte kommuner nedsættes også grundskylden.

"Et fald i dækningsafgiften vil komme mange ejendomsejere til gode, da det mindsker udgifterne og dermed gør det mere attraktivt at eje eller erhverve erhvervsejendomme. Ændringerne i dækningsafgiftspromillerne på erhvervsejendomme er relativt store set i forhold til det nuværende niveau, og for flere kommuner vil dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme i 2017 helt blive fjernet. Dette gør sig gældende for Frederikssund, Kalundborg, Nyborg og Horsens. Det største fald i promillepoint er i Kalundborg kommune, hvor faldet er på 5 promillepoint. Af størst betydning for borgere i Østjylland, er det værd at bemærke, at Horsens stopper med at opkræve dækningsafgift. Den største ændring i volumen er i Høje-Taastrup kommune, hvor provenuet falder med 14.100.000 kroner," udtaler Johan Gottschalk, direktør og partner hos Colliers International i Aarhus.

I tabellen nedenfor er en oversigt over de kommuner, hvor det bliver billigere at have en erhvervsejendom fra 2017. OBS. Ændringen i dækningsafgiftspromillerne i tabellen er opgjort som ændringen i promillepoint.