Det øgede fokus på andet end de direkte omkostninger forbundet ejendommen betyder, at mange virksomheder må tage en re-vurdering af deres nuværende beliggenhed. Denne proces kan være både omkostningsfuld, risikofyldt og tidskrævende.

I artiklen ”Location, Location, Location” i Knowledge Leader (Colliers Internationals internationale nyhedsbrev) giver Martha O’Mara, administrerende direktør og leder af Corporate Solutions på det amerikanske marked, sin vurdering af udviklingen i virksomheders placeringsstrategi og taler om kompleksiteten ved at skulle flytte sin virksomhed.

Flyttes der inden for samme geografiske område, tillader det virksomheden at beholde størstedelen af sin arbejdsstyrke, hvilket er forholdsvist ligetil. Er der derimod tale om en flytning længere væk, er der brug for en løbende og detaljeret planlægningsproces. Medarbejdere skal re-lokaliseres, og ofte kræver det også nye ansættelser.

Martha O’Mara skelner imellem 3 forskellige initiativer.

1. Pick Up and Go

En stor del af virksomheden flytter til et nyt område, og medarbejderne flytter med. Ændringer af denne type signalerer en voldsom re-positionering, som kræver en målrettet fremtidig vision og en stærk intern ledelse.

En beslutning af denne type er ofte forbundet med et økonomisk incitament om at forbedre infrastrukturen. Derudover er adgang til fremtidige talenter og kritiske ressourcer, såsom universiteter og professionelle services, også store motivationsfaktorer.

I dag er der ikke så mange medarbejdere, der flytter med en virksomhed, som tidligere, så derfor kan der være store omkostninger forbundet hermed.

2. Sammenlægning af afdelinger

Flere afdelinger lægges sammen til én større afdeling på en eksisterende lokation, hvilket betyder, at man får skabt et miks af nuværende og nyt personale.  

Servicefunktioner, som er fordelt ud på flere forskellige afdelinger, er specielt i målgruppen for denne type af flytning i et forsøg på at minimere omkostningerne forbundet med drift, lønninger og fast ejendom.

3. Ny afdeling

Virksomheden vælger at starte en ny afdeling op eller en eksisterende funktion flyttes til et nyt område. Størstedelen af medarbejderne vil her være nyansatte.

Denne type flytning foretages oftest i et forsøg på at opsøge faglært eller uddannet arbejdskraft på en noget billigere placering. At starte en afdeling op i et helt nyt setup kræver en betydelig indsats. Derfor skal man som virksomhed grundigt overveje vækstpotentialet for den nuværende placering sammenlignet med en ny location. Er det mærkbart bedre end det, virksomheden allerede har?

Fokus på indirekte omkostninger

Henrik Christophersen, Associate Director, Corporate Solutions hos Colliers International i Danmark er enig i budskaberne i artiklen, og uddyber: ”Et fokus på de direkte omkostninger er trådt i baggrund. Der er et stigende antal virksomheder, som konkret forholder sig til behovet for at skabe de mest optimale rammer for virksomheden og stiller sig kritiske overfor de indirekte omkostninger, som er forbundet med valget af middelmådige rammer. Der er fokus på, om kontorpladsen udnyttes effektivt og på om rummet understøtter og fremmer samarbejdet, medarbejderne og afdelingerne i mellem.”

Et andet aspekt når det kommer til at vælge nye rammer er om det passer med virksomhedens kultur, image og brand. Fremtidens medarbejdere stiller også nye krav til virksomhedernes valg af de fysiske rammer. Det er ikke længere nok at kunne tilbyde medarbejderne et stabilt og lønnet job. Rammerne skal være anderledes, interessante, stimulerende og hjemlige. Med andre ord skal det at gå på arbejde, være en oplevelse udover selve arbejdsopgaverne. Henrik forklarer:

"Fire hvide vægge med vinduer og en dør er ikke længere tilstrækkeligt, og de virksomheder, som ikke udnytter de store potentialer, vil gradvist blive tynget af disse indirekte omkostninger og ende som en historisk fodnote.”

Du er velkommen til at kontakte Henrik Christophersen, hvis du overvejer at flytte domicil, værdioptimere eller nedbringe virksomhedens omkostninger og har brug for rådgivning.