Til at supportere vores kerneforretning, har vi vores Corporate Solutions afdeling, som bistår med rådgivning om værdioptimering af virksomhedens ejendomme, så porteføljen passer med virksomhedens forretningsstrategi, hvad enten virksomheden ejer eller lejer sine lokaler. Der arbejdes med værdioptimering i mere end én forstand. Det kan eksempelvis være ved at nedbringe virksomhedens omkostninger, reducere ejendomsrisici, finde bedre egnede lokaler, optimere vilkårene i nuværende lejemål eller ved at forbedre produktiviteten igennem brugsrigtig udformning af den optimale arbejdsplads. Sidstnævnte har de seneste år haft en voksende interesse iblandt virksomheder.

Skab et miljø, som inspirerer!

At skabe rammerne for et behageligt og produktivt arbejdsrum er relevant for alle arbejdspladser at beskæftige sig med, da de optimale forhold, eller mangel på samme, kan have en direkte konsekvens for produktiviteten og arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Udover de grundlæggende forhold, som skal være på plads i et arbejdsrum for at skabe nogle gunstige arbejdsforhold, er der også en række faktorer, vi ikke tænker over i dagligdagen. Vi ved, fra videnskaben, at mennesket påvirkes på mange måder, og at en lang række af disse påvirkninger sker helt ubevidst. Derfor er vi ikke altid er opmærksomme på deres effekt, hvad enten det er positivt eller negativt. Nogle eksempler på faktorer, der ubevidst påvirker os, er indeklimaet, temperaturen, lyset, CO2-niveauet, akustikken, farver, dufte og interiør.

Igennem de seneste år, har der været et øget fokus på, hvordan indeklimaet påvirker menneskers funktionsevne, indlæring og  generelle velvære. Det samme gør sig gældende for temperaturen og CO2-niveauet, hvilket nok næppe kommer som en overraskelse, da frisk luft også øger indlæringen,” forklarer Henrik Christophersen, Associate Director of Corporate Solutions hos Colliers.

"Lyset kan også have en afgørende betydning for vores produktivitet, da en placering i et lokale med kunstigt lys, som er meget koldt og skarpt, i den grad kan være med til at påvirke motivationsniveau og vores generelle velbefindende,” fortsætter Henrik.

"Et værktøj som farver, er også interessant at tænke ind, da det er bevist, at farver er et stærkt kommunikationsværktøj, som kan anvendes til at signalere handling, påvirke humør og forårsage fysiologiske reaktioner. Nogle farver kan endda hæve blodtrykket, øge stofskiftet og overanstrenge øjnene,” afslutter han.

Hvordan kan du skabe et effektivt arbejdsrum?

Kunne du tænke dig at blive klogere på, hvordan du kan skabe det optimale arbejdsrum i din virksomhed? Eller spurgt på en anden måde. Kunne du tænke dig at finde ud af, hvordan du, ved hjælp af arbejdsrummets indretning, kan skabe nogle forhold til gavn for produktiviteten og velværen i din virksomhed?

Kontakt Henrik Christophersen, Associate Director of Corporate Solutions hos Colliers, for yderligere information.