Det aktuelle lavrentemarked tiltrækker private formuende investorer, som søger alternativer til aktier og obligationer. For de fleste giver det at eje noget konkret – en ejendom – større glæde end blot at have nogle værdipapirer i et depot og følge kursudviklingen.

Det rationelle møder det emotionelle

Udover glæden ved at eje en ejendom, så er investering i ejendomme objektivt set også en god idé ud fra en rent økonomisk betragtning. Ser man alene på det risikojusterede afkast er det højere på ejendomme end afkastet fra aktier og obligationer. Se en uddybende forklaring og konkrete tal i vores artikel ”Hvorfor investere i boligudlejningsejendomme” i vores magasin MarkedsNYT, som du kan læse HER. Samme sted kan du læse 5 gode råd til førstegangsinvestor.

Hvordan er markedet for investeringsejendomme lige nu?

René Neesgaard, partner og direktør for vores afdeling i Vejle, giver denne aktuelle karakteristik af markedet lige nu:

Det er et marked med god vækst. Det er min vurdering at det stadigt er stabilt og attraktivt for både sælgere og købere. Efterspørgslen er høj og priserne er dermed steget, men det er stadig muligt at få positivt cash flow fra dag 1. Særligt er efterspørgslen høj efter boligejendomme og andre ejendomme med solid drift, men også udviklingsejendomme er der en stigende efterspørgsel efter – i landets større byer.

Boligejendommene er blandt andet attraktive fordi det er muligt at låne med 80 % sikkerhed mod 60 % ved erhvervsejendomme. Boligudlejningsejendommene giver et lavere afkast, men en højere forrentning af egenkapitalen.

En af de ejendomme Colliers i Vejle netop har solgt til en privat investor, er en udlejningsejendom i Varde. Køber lagde vægt på den høje kvalitet både ind- og udvendigt, samt den gode beliggenhed midt i byen.

Transaktionsværdi for erhvervsejendomme

I år forventer Colliers, at transaktionsværdien for erhvervsejendomme i Danmark lander på ca. 60 mia. kroner. Til sammenligning var det ca. 47 mia. kroner i 2015 og 30 mia. kroner i 2014, så der er tale om en voldsom vækst.  De mest handlede ejendomme – ca. 90 % - er investeringsejendomme, resten er brugerejendomme, hvor investor køber med eget brug for øje.