Det er estimeret, at der i år 2050 vil være 130.000 flere indbyggere i Aarhus end der er i dag, og det kræver flere boliger. For at imødekomme denne efterspørgsel bliver flere og flere kontorlokaler i byen omdannet til lejligheder. Pt er intet mindre end 140.000 m2 kontor i gang med at blive omdannet til boliger i Aarhus, hvilket svarer til 2.500 lejligheder.

"Vi har set denne trend igennem de sidste 5-6 år, og den vil fortsætte en rum tid endnu. Inden længe vil vi opleve, at det gamle Amtssygehus og Psykiatrisk Hospital i Riisskov også står over for en konvertering, og det er altså boliger med nogle ganske betydelige volumener,” siger Jan Nickelsen, direktør og partner hos Colliers International i Aarhus, i et interview til DR P4 Østjylland.

For ejerne af erhvervslejemålene giver det rigtig god mening at omdanne bygningerne til almene boliger. Efterspørgslen efter kontorer har forandret sig, og de gamle kontorbygninger kan ikke længere rumme den efterspørgsel, der er i dag, hvor man efterspørger ventilation, klimaanlæg og storrumsmiljøer. ”De gamle kontorbygninger har nogle meget fastlåste strukturer i deres arkitektur, som gør dem svære at bibeholde som kontorer. Så derfor ligger det ligefor at omdanne ejendommene til boligformål,” forklarer Jan Nickelsen.

Oprindeligt har mange af disse kontorlokaler været boliger, for så senere at få en funktion som kontorer, så derfor er det også nærliggende at omdanne kontorerne til boliger igen.

Konverteringstrenden bliver yderligere forstærket af, at det også kan være ganske økonomisk fordelagtigt for en udlejer at omdanne kontorer til bolig, da lejeindtægten kan blive højere. Endvidere har markedet bevist, at det sagtens kan klare det øgede antal boliger, da efterspørgsel er til stede.

Hør radioudsendelse fra 27.06.16 på DR P4 Østjylland Nyheder HER