Foto: Troels Heien, Københavns Kommune

Torsdag d. 30. juni underskrev Peter Lassen, partner og COO, på vegne af Colliers International, en frivillig aftale om at ville arbejde for at reducere energiforbrug i bygninger i København. Aftalen blev indgået i samarbejde med Københavns Kommune og 21 andre ejendomsejere, administratorer og videnspartnere. Partnerskabet har til formål at spare på energiforbruget i deres bygninger, som i dag til sammen repræsenterer over 8 % af den samlede bygningsmasse i byen.

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE

22 aktører på ejendomsmarkedet hjælper København med at blive CO₂-neutral i 2025

22 bygningsejere, udlejere, andelsboligforeninger, ejendomsadministratorer og interesseorganisationer sagde torsdag den 30. juni ja til at være med i kommunens partnerskab, Energispring, og spare på energiforbruget i deres bygninger.

Aftalerne om energibesparelser blev skrevet under af alle partnerne og teknik- og miljøborgmester Morten Kabell ved en festlig sammenkomst på Københavns Rådhus.

Læs hele partnerskabsaftalen med Energispring her

Godt for klimaet og bundlinje

”Fælles for os, der er samlet her i dag, er, at vi er villige til at tage vores del af ansvaret for et København, der er mere bæredygtig og mere i balance end tidligere. Når vi nu skriver under og giver hinanden håndslag på et fællesskab, får vi en fantastisk planform til at inspirere og lære af hinanden. Det er ikke kun godt for klimaet, byen og planeten. Det kommer faktisk også til at være godt for bundlinjen. De energibesparelser, som I opnår, kommer jeres bygninger, lejere, andelshavere og jeres egen organisation til gode,” sagde Morten Kabell.

Energispring kan reducere 6.000 ton CO₂

De 22 aktører på ejendomsmarkedet repræsenterer et samlet areal, der svarer til godt 40.000 lejligheder á 80 kvadratmeter. Med aftalen om at spare på energiforbruget giver de et vigtigt bidrag til Københavns Kommunes ambitiøse plan om at blive CO₂-neutral i 2025.

Målet i Klimaplanen er at få 17 procent af Københavns bygningsmasse med i Energispring. Det vil betyde, at København får indfriet Klimaplanens samlede besparelsespotentiale i bygningerne på omkring 6.000 ton CO₂ i 2025, ved at der spares sammenlagt godt 10 procent af energiforbruget. Energisprings første 22 partnere udgør tilsammen et areal på over 3,3 millioner kvadratmeter, hvilket svarer til mere end otte procent af den samlede bygningsmasse i København.

Første CO₂-neutrale hovedstad

Københavns Kommune har med Klimaplanen sat sig det mål at blive verdens første CO₂-neutrale hovedstad i 2025. Det kræver samlede CO₂-besparelser på 900.000 ton i 2025. Klimaplanen er en helhedsplan med en række konkrete delmål og initiativer inden for fire spor: Energiforbrug, energiproduktion, transport og Københavns Kommune som klimavirksomhed. Energispring er et af initiativerne inden for energiforbrug, hvor målet er, at der skal spares i alt 20 procent af energiforbruget i bygninger.

Partnere i Energispring

Følgende er de første, der underskrev partnerskabsaftalen med Københavns Kommune:

 • Københavns Ejendomme og Indkøb
 • Karberghus
 • Arup og Hvidt
 • Corpus Development
 • KLP Ejendomme
 • DEAS
 • Danica Pension og administratorerne: DATEA og ABERDEEN
 • PKA
 • Steen og Strøm Danmark
 • Vest Administration
 • By & Havn
 • CPH Containers
 • Colliers International
 • Bygherreforeningen
 • Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
 • Lejernes LO i Hovedstaden
 • Grundejernes investeringsfond
 • HOFOR