År 2016 forventes fortsat at blive et godt år for ejendomsmarkedet! Colliers International Danmark har netop udgivet 2 nye markedsrapporter for 2. kvartal 2016. I rapporterne konkluderes det blandt andet, at transaktionsvolumen i 1. kvartal var på 14,0 mia. kr., hvilket tegner godt for resten af året, da transaktionsvolumen i 1. kvartal typisk er lavere end gennemsnittet. Internationale investorer samt større ejendomsfonde vil komme til at stå for størstedelen af ejendomsinvesteringerne. Fælles for disse investorer er en efterspørgsel efter primære ejendomsporteføljer samt større ejendomme.

Læs mere om markedsudviklingen i rapporterne Colliers STATUS og Colliers MarkedsPULS.